ابراز نگرانی سید محمد خاتمی

سید محمد خاتمی با ابراز نگرانی از حصر خانگی مهندس موسوی و مهدی کروبی وادامه این روند تأکید کرد: چرا باید کسانی چون جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و همسرانشان که سابقه درخشان در انقلاب و جمهوری اسلامی دارند و در دلبستگی شان به اصل انقلاب و نظام تردیدی نیست دچار حصر و محدودیت شوند و بی مهابا به انواع تهمت ها متهم شوند. امیدوارم در آستانه سال نو با حرکت به سوی رفع حصر و محدودیت و آزادی زندانیان و ایجاد فضای امن و آزاد و ایجاد فضای شایسته این مردم که در آن رأی و اراده ملت تعیین کننده باشد، همگان حق انقلاب و جمهوری اسلامی را ادا کنیم.


سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه و روحانیون به مناسبت فرارسیدن ایام میلاد فرخنده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت امام جعفر صادق علیه السلام که روز اخلاق و مهرورزی نام گرفته ضمن تبریک به حاضران این عید بزرگ را به عموم مسلمانان جهان و آزادگان عالم تبریک گفت


رئیس جمهوری سابق ایران به اشاره به موج فراگیر و خیزش درخور تحسین علیه بیداد و خودکامگی و فساد توسط مردم خاورمیانه، این منقطه را از نظر راهبردی، سیاسی و اقتصادی در جهان امروز حیاتی خواند. وی خاورمیانه را خاستگاه پیامبران بزرگ خدا و مرکز تمدن های جهانی و سرشار از منابع طبیعی که حیات و اقتصاد و تکنیک جهان به آن وابسته است دانسته و افزود: خاورمیانه همیشه مورد طمع قدرتهای سلطه گر و توسعه طلبی بوده که راه کار را پشتیبانی از حکومت های مستبد در منطقه دانسته اند که چون جایگاهی در میان مردم خود ندارند ناچار وابسته به آن قدرتها می شده و می شوند. در حالیکه مردم رشید این منطقه و ملتهایی که دارای سابقه درخشان تاریخی و مدنی هستند بیش از هر جا شایستگی برخورداری از نظامها و حکومت های برآمده از رأی و اراده مردم و تأمین کننده منافع آن ملتها را دارند و متأسفانه از آن محروم بوده اند.


در بیش از یک صد سال اخیر ملتهای این منطقه نسبت به حقوق و جایگاه خود آگاهی روزافزون یافتند و برای دفع و رفع استبداد و استعمار تلاش کردند و قیامهای ارجمندی را ترتیب دادند. هر چند با کمال تأسف در بیشتر موارد این قیامها و نهضتها یا در آغاز شکست خورد یا در ادامه منحرف شد و دوباره دیکتاتوری و وابستگی حاکم شد ولی مردم هیچ گاه از حرکت باز نایستادند.


اگر امروز موج قیام و نهضت فراگیر می شود در ایران عزیز 30 سال زودتر انقلاب رخ داد که نشانه ظرفیت و شایستگی مردم است و خوشبختانه امروز و در عصری که ارتباطات گسترده سبب شده است و هیچ چیز و هیچ امری از انظار عمومی مخفی نمی نماند شاهد خیزش عظیم در منطقه هستیم.


رئیس بنیاد گفت و گوی تمدن ها حرکت های مردمی اخیر را غلیان خشمی فروخورده علیه خودکامگی و استبداد دانست که تابسوز ترین درد تاریخی است و در ادامه افزود: این حرکت ها در جهت آزادی و رفع تحقیر ملتها توسط مستبدان و استعمارگران و نشانه رشد انسان امروز که جز به تأمین حاکمیت بر سرنوشت خود تن نمی دهد.


درست است که وابستگی به بیگانه، هم پیمانی با رژیم صهیونیستی، رواج ظلم و تبعیض و برباد رفتن منابع طبیعی این کشورها همگی انگیزه هایی برای این قیام ها و عواملی برای فهم درست این حرکت ها است ولی نباید از یک علت بزرگ که وجه مشترک این قیامهای متعدد است غافل ماند و آن اینکه در همه این کشورها وجه غالب، وجود حکومت های خود کامه ای بوده است که دست در دست بیگانه با زور و سرنیزه و سرکوب و ایجاد فضای رعب و مشت آهنین بر مردم حکومت کرده اند. به همین دلیل می بینیم که قیامها علیه نظامهای مختلف دیکتاتوری است که بعضاً هم پیمان اسرائیل و دارای وابستگی آشکار به قدرتهای بزرگ هستند و بعض دیگر سیاست اصلی خود را مخالفت با غرب بخصوص آمریکا قرار داده اند و همواره شعار های انقلابی و ضد صهیونیستی داشته اند.


سید محمد خاتمی در ادامه دیگر عوامل دخیل در خیزشهای مردمی خاورمیانه را بر شمرد و تصریح کرد: در بعضی از این کشورها چهره خشن فقر و تبعیض آشکارتر بوده و در پاره ای دیگر حتی در عرصه اقتصادی و رسیدگی به مردم وضع بهتری وجود داشته است ولی آنچه مشترک است خودکامگی حاکمان بریده از مردم و نادیده انگاشته شدن حق و حرمت ملت و تحمیل خفقان و سلب آزادی های اساسی و مشروع بوده است.


به هر حال آنچه پیش آمده است مطمئناً تا استقرار حکومت های مردمی و عقب نشینی کامل حکومت های مستبد و زورگو و حامیان آنها ادامه خواهد یافت و این پدیده ای است مبارک و واقعه مهمی که جهان اسلام و خاورمیانه با آن روبرو است. گرچه مردم در قیام خود در تونس، مصر، لیبی و نقاط دیگر هزینه سنگینی پرداخته و می پردازند و قربانیان فراوان داده و می دهند. بخصوص آنچه در لیبی رخ می دهد شاید بزرگترین فاجعه و جنایت علیه بشریت باشد ولی به یاری خداوند نتیجه کار شیرین است و ملت شریف و آزاده ایران نیز همراه، همدل و پشتیبان این ملت ها است.


رئیس جمهوری سابق ایران سپس با اشاره به زوایای گوناگون انقلاب اسلامی ایران این حرکت بزرگ مردمی را فراگیرترین انقلابی دانست که در دوران اخیر رخ داده است و افزود: مردم بزرگوار ایران با دستهای تهی در مسیر خواست تاریخی خود برای آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت با رهبری ممتاز امام به پا خاستند و حکومت و نظام فاسدی را سرنگون کردند که مورد پشتیبانی قدرتهای سلطه گر بود. اکثریت مردم ما مسلمانند و انگیزه های دینی در آنان قوی است و هموطنان غیر مسلمان هم در شعارهای انقلاب و خط مشی ترسیم شده از سوی امام و انقلابیان مسلمان و در جمهوری اسلامی تأمین خواستهای تاریخی خود را که از جمله برخورداری از حقوق انسانی و حق تعیین سرنوشت و آزادیهای اساسی و تأمین منافع ملی که متعلق به همه ملت از هر آیین و گرایش است دیدند و جمهوری اسلامی با رأی و اراده مردم مستقر شد.


سید محمد خاتمی سپس با اشاره به چهره های متفاوت ارائه شده از اسلام در این رهگذر تصریح کرد: این موضوع را از یاد نبریم که در طول تاریخ دو گونه اسلام عرضه شده است و بخصوص در دوران جدید این دو چهره از اسلام آشکارتر بوده است. افراط، خشونت، ظاهرپرستی، نادیده انگاشتن حق و حرمت مردم به نام اسلام و هدف آن جایگزین کردن استبداد با لعاب تقدس به جای استبداد ناصالح و نامقدس بوده است که نمونه آن را در گوشه و کنار جهان از جمله در همسایگی خود دیدیم. امری که اولاً افکار عمومی جهان امروز را علیه اسلام عزیز تحریک کرد و ثانیاً بسیاری از مسلمانان از اینکه چنین حکومت هایی روی کار بیایند نگران شدند. ثالثاً دشمنان آزادی و استقلال و منافع ملتهای مسلمان نیز بهانه یافتند تا دشمنی خود را علیه اسلام و ملتهای مسلمان توجیه کنند.


و اسلام دیگر، اسلام عدالت، اسلام اخلاق، اسلام آزادی و اسلام مردم سالاری بود که در انقلاب ما چهره درخشان خود را نشان داد و طبیعی است که جمهوری اسلامی می توانست و می تواند الگویی باشد برای همه آنان که به اسلام پای بندند و هم آزادی و مردم سالاری و پیشرفت را می خواهند. به همین دلیل است که دلبستگان صادق به انقلاب و ایران و مردم اینقدر بر جمهوریت نظام اسلامی تأکید می کنند و بر اصول قانون اساسی بخصوص آنچه مربوط به حقوق ملت و مردم است پا می فشارند.


سید محمد خاتمی با ابراز نگرانی از اقدامات تخریبی صورت گرفته در ماههای اخیر تصریح کرد: آیا باعث ناراحتی و نگرانی نباید باشد وقتی جریان یا جریانهایی می کوشند دست آوردهای بزرگ انقلاب را نادیده انگارند، بلکه آن را دگرگونه جلوه دهند؟ وقتی بنا باشد همه مسؤولان طراز اول که مورد تأیید امام، مردم و رهبری بوده اند انسانهای فاسد، منحرف و ضد انقلاب معرفی شوند آیا مردم جهان حق ندارند این شبهه را پیدا کنند که پس حاصل انقلاب، فساد و انحراف بوده است؟ و آیا این بزرگ ترین جفا به انقلاب نیست؟ آیا اگر فضا باز باشد قانون اساسی مبنای عمل قرار گیرد و انتقاد و حتی اعتراض در چارچوب قانون آزاد باشد. نصیحت مسؤولان کشور و نقد و ارائه آزاد اندیشه یک ارزش به حساب آید، به جمهوری اسلامی خدمت نشده است؟


رئیس بنیاد گفت و گوی تمدن ها با تأکید بر لزوم حرکت به سوی استقرار فضای آرام و به دور از تنش در جامعه تصریح کرد: گفتیم و باز هم می گوییم که کشور به همه نیروهای مخلص نیازمند است خواه منتقد باشند خواه نباشند. انتظار بوده و هست که پس از قریب دو سال تنش بی جا که با گفت و گو و تعامل و رعایت حقوق ملی و شهروندی قابل حل و پیشگیری بود و هنوز هم هست با تدبیر و حکمت راه بر همدلی و پیشرفت همه جانبه کشور گشوده شود.


به جا بود که زندانیان که نوعاً انسان های امتحان داده و صادق و مؤمن اند آزاد شوند نه اینکه این روزها شاهد دستگیری های گسترده تازه و ایجاد محدودیت مجدد برای کسانی باشیم که اندکی از محدودیت آن ها کاسته شده بود و یا امید به کاسته شدن آنها می رفت.


سید محمد خاتمی در ادامه با اشاره به حصر خانگی مهندس موسوی و مهدی کروبی ضمن ابراز نگرانی از ادامه این روند تأکید کرد: چرا باید کسانی چون جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و همسرانشان که سابقه درخشان در انقلاب و جمهوری اسلامی دارند و در دلبستگی شان به اصل انقلاب و نظام تردیدی نیست دچار حصر و محدودیت شوند و بی مهابا به انواع تهمت ها متهم شوند.


با کمال تأسف چنین اقدامهایی سبب می شود که زمینه ای فراهم آید تا کسانی که نه نظام را قبول دارند و نه خیر ایران و ایرانی را می خواهند میدان داری و احیاناً از احساسات پاک مردم بخصوص جوانان سوء استفاده کنند


آیا وجود ارتباط این عزیزان و نخبگان دیگر با مردم و جوانان، خود سبب مهار شدن غلیانها و جلوگیری از سوء استفاده کسانی نخواهد شد که می خواهند اعتراض ها را متوجه اصل نظام کنند؟ در حالی که واقعاً چنین نیست؟


بگذرم از ناسزاها و تهمت های یکطرفه که هر روز متوجه این برادران و دیگر شخصیت های مورد علاقه مردم می شود و فضا را آلوده می کند


امیدوارم در آستانه سال نو با حرکت به سوی رفع حصر و محدودیت و آزادی زندانیان و ایجاد فضای امن و آزاد و ایجاد فضای شایسته این مردم که در آن رأی و اراده ملت تعیین کننده باشد، همگان حق انقلاب و جمهوری اسلامی را ادا کنیم.
ان شاء الله


در آغاز این دیدار حاضران ضمن ادای احترام به قیام های در خور تحسین مردم مصر و تونس و لیبی و سایر کشورهای مسلمان از حصر و محدودیت بزرگوارانی که مورد اعتماد و علاقه بیشتر مردم و صاحب خدمات درخشان در انقلاب و کشور بوده اند اظهار تأسف کرده و بر لزوم همدلی و شکیبایی و استقرار همه جانبه قانون اساسی و دفاع از آزادی و آرمانهای انقلاب و امام تأکید کردند

"

بیانیه آیت الله العظمی صانعی پیرامون وقایع سیاسی اخیربسمه تعالی

« وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار »

در چند هفته اخیر شاهد اتفاقاتی هستیم که هر چند در گذشته نیز سابقه داشته است اما روند بعضی از این اقدامات از نوادریست که با هیچ یک از موازین شرعی، قضایی، حقوقی و اجرایی هماهنگی نداشته و ندارد؛ در صورتی که قدرتهای استبدادی نیز از برگزاری دادگاه و استناد به قوانین کشور و اجازه دفاع به متهم (هرچند به صورت محدود) در جهت گرفتن قیافه قانونمداری و حاکمیت قانون استفاده می نمودند.

هنوز فراموش نکرده ایم که دادگاههای سیاسی در رژیم گذشته، فارغ از احکام ظالمانه و فرمایشی بودن آنها مانند دادگاههای نظامی دکتر مصدق و فدائیان اسلام و دهها محاکمه سیاسی دیگر، چگونه برگزار می شد و متهمان چگونه از اعمال و افکار خود دفاع می کردند که خود حکایت از این توجه در سیستم حقوقی و قضایی دارد.

با این حال پس از سی سال از انقلاب اسلامی که شعار آن حاکمیت آزادی و جمهوریت بر مبنای موازین اسلام و نفی استبداد بود، شاهد حملات مکرر غیر اسلامی و انسانی به معترضان سیاسی و حبس آنها هستیم و ناباورانه می بینیم که شخصیت های خدومی همچون زبدة السادات و الاخیار، ذوی العز و الاحترام؛ جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و همسر مکرمه و فاضله ایشان و یار دیرین و معتمد امام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی کروبی و همسر مکرمه ایشان بدون برگزاری هر گونه دادگاه و محکمه ای (هرچند صوری) و بدون اجازه دفاع به آنها در حصر خانگی با محرومیت از حقوق اولیه انسانی، قرار می گیرند. اعمال و رفتاری که نشان از درماندگی و ضعف سیاسی عاملان و آمران آن از اقناع افکار عمومی دارد.

جای بسی تاسف و تعجب است که برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هرگونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آنرا دروغ و حیله پنداشته ولی با داشتن تمامی قدرتهای تبلیغی و رسانه ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست؟

امید آنکه هرچه زود تر خداوند متعال با رهایی آن بزرگان و دیگران از حصر و حبس، توفیق خدمت در جهت احقاق حقوق ملت را عنایت فرماید।

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی

"

وزير آموزش و پرورش:‌ آرزوي من ادغام با وزارت نفت است

بنابر اظهارات وزير آموزش و پرورش، با تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه، جلسات انجمن اوليا و مربيان و همچنين شوراي معلمان به اين روز منتقل مي‌شود و در عين حال به ازاي تشكيل كلاس‌هاي فوق برنامه‌ در روزهاي پنج‌شنبه‌ هيچ گونه وجهي از دانش‌آموزان دريافت نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميدرضا حاجي‌بابايي در حاشيه مراسم سالروز تاسيس امور تربيتي، درباره بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش، گفت: در قسمت پرورشي، آموزش و پرورش مشكل ما اعتبار نيست، بلكه مشكل برنامه‌ريزي‌ است؛ بايد با برنامه‌ريزي‌ از تواني كه داريم بيشتر استفاده كنيم، اگر چه بودجه نيز مورد نياز است.

افزايش حدود 8 درصدي بودجه آموزش و پرورش در سال 90

وي تاكيد كرد: بودجه سال آينده آموزش و پرورش حدود هشت درصد افزايش يافته است و پيش‌بيني‌ شده كه نيم درصد از بودجه عمراني غير از فصل يك و ششم را در امور قرآني و پرورشي استفاده كنيم.

وزير آموزش و پرورش در ادامه درباره اين كه بودجه سال آينده با توجه به استخدام‌هاي امسال با كسري مواجه خواهد شد، افزود: بودجه جاري حدود 8/7 درصد افزايش دارد و اين كه گفته شده 96 درصد بودجه به حقوق و مزايا تعلق مي‌گيرد، درست است، اما اگر مي‌خواهيم بودجه آموزش و پرورش كيفي شود، بايد بودجه ساير فصول نيز افزايش يابد؛ حال آنكه دولت با اختياراتي كه دارد، از طريق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند در طول سال كمك‌هايي به اين وزارتخانه داشته باشد.

وي اضافه كرد: دولت نگراني براي اعتبارات آموزش و پرورش ندارد و در حال حاضر بودجه در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و هر چقدر امكان افزايش داشته باشد، قطعا به منظور كيفيت بخشي لحاظ مي‌شود؛ اين در حاليست كه هر سال مجلس شوراي اسلامي به اين امر كمك كرده و امسال نيز براي افزايش بودجه كمك خواهد كرد، اما در نهايت آن چه مهم است، تبديل مصوبات به قانون است تا تحليل شفافي از بودجه ارائه شود.

تعطيلي پنجشنبه مدارس ابتدايي روستايي نهايي شد

در صورت تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه، تمامي فوق برنامه‌ها به اين روز منتقل مي‌شود

تعطيلي پنجشنبه‌ها طرح و ابتكار خودم بوده

وي در مورد تعطيلي پنجشنبه مدارس ابتدايي، بيان كرد: تعطيلي پنجشنبه مدارس ابتدايي در روستاها نهايي شد و تعطيلي مدارس ابتدايي شهرها نيز در دست بررسي است و به محض نهايي شدن، اعلام خواهيم كرد.

به گفته وزير آموزش و پرورش، با تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه، براي كلاس‌هاي فوق برنامه‌اي كه در اين روزها در مدارس ابتدايي برگزار خواهد شد، هيچ گونه وجهي از دانش‌آموزان دريافت نمي‌شود و تمامي فوق برنامه‌ها اعم از انجمن اوليا و مربيان و شوراي معلمان به روز پنجشنبه‌ منتقل مي‌شود.

حاجي بابايي ادامه داد: بر اين اساس به جاي 24 ساعت، دانش‌آموزان 25 ساعت درس مي‌خوانند و 106 ساعت به ساعات درسي مدارس ابتدايي افزوده مي‌شود.

به گزارش يسنا، وي افزود: بدين ترتيب اهداف تعريف شده براي دانش‌آموزان از جمله مسايل رواني، عاطفي و تحكيم خانواده‌ در اين روز گنجانده مي‌شود.

حاجي‌بابايي عنوان كرد: تعطيلي پنجشنبه‌ها بايد مراحل قانوني خود را طي كند، هر چند كه خود من موافق اين طرح هستم، چون طرح و ابتكار خودم بوده و با تجربه چند 10 ساله اين طرح را قبول دارم.

يك بار نشد توي اين كشور كسي آمار بدهد و بگويند كه شما اين آمار را از كجا آورده‌ايد؟

دروغ گفتن بد است، اما هيچ كجا نيامده كه شما همه حرف‌هاي راست را بگوييد

حاجي‌بابايي در خصوص استخدام "مربيان بهداشت" با قرارداد شركتي نيز خاطر نشان كرد: نيروهاي شركتي را مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف كرده و فرقي نمي‌كند كه هنرستاني بوده يا ابتدايي؛ لذا بايد آزمون آن مشخص شود تا از طريق آزمون اين نيروها استخدام شوند.

وي در پاسخ به ايسنا، مبني بر اين كه گفته مي‌شود از هر چهار نفر يك نفر ترك تحصيل مي‌كنند، در حالي كه آموزش و پرورش پوشش 98 درصدي را اعلام مي‌كند؟ توضيح داد: از آن كسي كه اين آمار را مي‌دهد، استدلال اين آمار را بگيريد. من تاسف مي‌خورم، يك بار نشد توي اين كشور كسي آمار بدهد و بگويند كه شما اين آمار را از كجا آورده‌ايد؟.

وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه اين آمار واقعي نيست، خاطر نشان كرد: انتقاد اشكالي ندارد، وقتي كسي تحقيقي انجام مي‌دهد و به دلايل متعدد اعلام مي‌كند كه براي نمونه شاخص پرورش يا آموزش رشد نداشته، قابل قبول است و ما نيز آن را مي‌پذيريم، اما اين كه يكباره كسي بگويد 30 درصد اشتباه است.

وي تاكيد كرد: قطعا مي‌دانم آماري كه اعلام شده، آمار دقيقي نيست. دروغ گفتن بد است، اما هيچ كجا نيامده كه شما همه حرف‌هاي راست را بگوييد، چه كسي گفته هر حرف راستي بايد زده شود؟ مصلحت‌هايي داريم. آيا حكم اشاعه فحشا خوب است؟ بايد در نظام اجتماعي نوع سخن گفتن به نحوي باشد كه مردم را نسبت به مدرسه بدبين نكند، چرا كه مدرسه جايگاه امن خانواده‌هاست و نبايد اين جايگاه خدشه دار شود.

به عنوان صاحبخانه آمار اعلام شده ترك تحصيلي‌ها را غلط مي‌دانم

حاجي‌بابايي عنوان كرد: من از نقدي كه ما را در مسير قرار دهد استقبال مي‌كنم، چرا گفته نمي‌شود 650 هزار دانش‌آموز به راهيان نور رفته‌اند؟.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد برخي از مديران انتقاد را برنمي‌تابند؟ پاسخ داد: مديران انتقادات را برمي‌تابند، اما خبر غلط و بي‌منطق را برنمي‌تابند.

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين كه آيا آموزش و پرورش در اين زمينه كاري انجام داده كه از تعداد ترك تحصيلي‌ها آماري داشته باشد؟ توضيح داد: مگر مي‌شود كه آموزش و پرورش عدد و رقم نداشته

باشد، قطعا آمار دارد و بنده به عنوان صاحبخانه آمار اعلام شده را غلط مي‌دانم. چه نيازي است و چه فايده‌اي دارد كه اين آمار اعلام شود. هر آماري كه ارائه مي‌شود، بايد براي جامعه داراي فايده باشد.

آروزي من اين است كه آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود

وي درباره اين كه گفته مي‌شود، وزارت آموزش و پرورش، علوم و بخش آموزشي وزارت بهداشت قرار است با هم ادغام شوند نيز بيان كرد: اگر ادغام شد، ما راضي هستيم، اگر نشود همين راه را ادامه مي‌دهيم، اما آروزي من اين است كه آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود.

حاجي بابايي در اين باره كه مگر با وزير علوم يا بهداشت مشكل داريد؟ توضيح داد: با وزير نفت خيلي دوستم، براي اين كه دوست دارم بالاترين هزينه‌ها را براي نظام تعليم و تربيت صرف شود، بايد به سمت و سويي برويم كه توجه ويژه‌اي به مدارس داشته باشيم، چرا كه هر چقدر براي دانش‌آموز هزينه كنيم، به همان ميزان رشد خواهيم كرد.

وزير آموزش و پرورش درباره اين كه اگر وزارت آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود، آيا سرانه نفت را به دانش‌آموزان مي‌دهيد؟ پاسخ داد: اينكار هم بد نيست.

به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه بيش از 252 برنامه آموزشي براي مدارس تعريف شده است، تصريح كرد: مربيان فرماندهان جنگ نرم هستند.

وي با بيان اين كه بايد به سمتي حركت كرد كه اقتدار مربيان پرورشي در مدارس سراسر كشور افزايش يابد، ادامه داد: هر چقدر تعداد مربيان پرورشي و كارآمدي در مدارس افزايش يابد، تنها بخشي از مسووليت‌ها را انجام داده‌ايم، چرا كه مسووليت ما نامحدود است.

حاجي‌بابايي در پايان با اشاره به تهذيب، تحصيل و ورزش، خاطر نشان كرد: كار مربيان تهذيب و پرورش روح و روان دانش‌آموزان است

عکس

Name: Slide22.jpg Views: 457 Size: 155.7 KBName: Slide25.jpg Views: 452 Size: 84.1 KBName: Slide23.jpg Views: 448 Size: 93.8 KBName: Slide16.jpg Views: 448 Size: 176.5 KBName: Slide17.jpg Views: 448 Size: 127.8 KBName: Slide21.jpg Views: 444 Size: 113.7 KBName: Slide24.jpg Views: 446 Size: 113.3 KBName: Slide20.jpg Views: 439 Size: 122.9 KBName: Slide19.jpg Views: 437 Size: 93.3 KBName: Slide18.jpg Views: 436 Size: 134.4 KB

مبوس جــــز لب ساقي و جام مي


منم که شهره شهرم به عشق ورزيدن

منم که ديــــده نيالــــــودم به بد ديدن

وفا کنيم و ملامت کشيم و خوش باشيم

کـــه در طريقت ما کافريست رنجيـــــــدن

به پير ميکده گفتم کــه چيست راه نجات

بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن

مــراد دل ز تماشاي بــاغ عالم چيست

به دست مردم چشم از رخ تو گل چيدن

به مي پرستي از آن نقش خود زدم بر آب

کـــه تا خـــراب کنـم نقش خود پرستيدن

بــــه رحمت ســــــــــــــر زلف تو واثقم ور نه

کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشيدن

عنان به ميکده خواهيم تافت زين مجلـس

که وعظ بي عملان واجب است نشنيدن

ز خـــط يــــــــــار بياموز مهر با رخ خـــوب

که گرد عارض خوبان خوش است گرديدن

مبوس جــــز لب ساقي و جام مي حافظ

که دست زهدفروشان خطاست بوسيدن

محمدرضا شفیعی کدکنی

گه ملحد و گه دهری و کافر باشد

گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد

بــــــــــــاید بچشد عذاب تنهایـــــــی را

مــــــردی کــــــه ز عصر خود فراتر باشد

محمدرضا شفیعی کدکنی

راه مخالفت با حوادث اجتماعی این نبود

اقدام نمایندگان مجلس در مخالفت با حوادث اجتماعی و راه پیمایی و شعار در میدان مجلس !! اگر چه یک رفتار فکری و اعتقادی بود ولی چون از جایگاه نمایندگی مردم و از طرف نحبگان ملت و در صحن مجلس قانونگذاری بود بیش از هرچیز بیانگر یک اقدام احساسی در رفتار آنان به حساب می آید و انتظار است مجریان قانون، خود اجرای قانون را در رفتار و نیت و شعار در نظر داته باشند و تنها در اندیشه تصویب قانون نباشند. قطعا این رفتار در آینده مجلس به عنوان یک رفتار سادلوحانه ثبت خواهد شد.

حکایت

آورده اند که نوشین روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد.

نوشیروان گفت: نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.

گفتند ازین قدر چه خلل آید؟

گفت: بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است هرکه آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی ..... ..... برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد ..... ..... زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ

گلستان سعدی

باب اول در عبرت پادشاهان

فیلتر تقریرات

ازبعدازظهر روز چهارشبنه 20 بهمن ، سروربلاگ اسپات ( بلاگر) فیلتر شد و به تبع از این اقدام، تقریرات و خبرنامه کرمانشاه و تمام وبلاگ های بلاگری فیلتر شده اند ، امیدواریم این اقدام برای این چند روزه باشد و با پایان نگرانی ها در روز 25 بهمن ،همه وبلاگ های مسدودشده باز و همه سرورهای میزبان نیز آزاد شوند . تا آن روز منتظر می مانیم و اگر موضوع فیلتر بلاگر ادامه داشت تقریرات " شاید" مجدداً به بلاگفا باز گردد، از همه دوستانی که در این مدت به ما لطف داشته اند تشکر می کنم .

سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

یاد وخاطره شهدا گرامی باد

....اينك‌ كه‌ به‌ توفيق‌ و تأييد خداوند، جمهوري‌ اسلامي‌ با دست‌ تواناي‌ ملت‌ متعهد پايه‌ريزي‌ شده‌، و آنچه‌ در اين‌ حكومت‌ اسلامي‌ مطرح‌ است‌ اسلام‌ و احكام‌ مترقي‌ آن‌ است‌، بر ملت‌ عظيم‌الشأن‌ ايران‌ است‌ كه‌ در تحقق‌ محتواي‌ آن‌ به‌ جميع‌ ابعاد و حفظ‌ و حراست‌ آن‌ بكوشند كه‌ حفظ‌ اسلام‌ در رأس‌ تمام‌ واجبات‌ است‌، كه‌ انبياي‌ عظام‌ از آدم‌ ـ عليه‌ السلام‌ ـ تا خاتم‌النبيين‌ ـ صلي‌الله عليه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ در راه‌ آن‌ كوشش‌ و فداكاري‌ جانفرسا نموده‌اند و هيچ‌ مانعي‌ آنان‌ را از اين‌ فريضة‌ بزرگ‌ بازنداشته‌؛ و همچنين‌ پس‌ از آنان‌ اصحاب‌ متعهد و ائمة‌ اسلام‌ ـ عليهم‌ صلوات‌ الله ـ با كوششهاي‌ توانفرسا تا حد نثار خون‌ خود در حفظ‌ آن‌ كوشيده‌اند. و امروز بر ملت‌ ايران‌، خصوصاً، و بر جميع‌ مسلمانان‌، عموماً، واجب‌ است‌ اين‌ امانت‌ الهي‌ را كه‌ در ايران‌ به‌ طور رسمي‌ اعلام‌ شده‌ و در مدتي‌ كوتاه‌ نتايج‌ عظيمي‌ به‌ بار آورده‌، با تمام‌ توان‌ حفظ‌ نموده‌ و در راه‌ ايجاد مقتضيات‌ بقاي‌ آن‌ و رفع‌ موانع‌ و مشكلات‌ آن‌ كوشش‌ نمايند. و اميد است‌ كه‌ پرتو نور آن‌ بر تمام‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ تابيدن‌ گرفته‌ و تمام‌ دولتها و ملتها با يكديگر تفاهم‌ در اين‌ امر حياتي‌ نمايند، و دست‌ ابرقدرتهاي‌ عالمخوار و جنايتكاران‌ تاريخ‌ را تا ابد از سر مظلومان‌ و ستمديدگان‌ جهان‌ كوتاه‌ نمايند.

وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی (ره)


منزلت معنوى افراد در نزد ائمه علیه السّلام

هـمـه شـيـعـيـان و پـيـروان مـكتب اهل بيت (ع ) دوست دارند بدانند موقعيّت و منزلت معنوى آنان نزد پيشوايشان حجة بن الحسن (عج ) چگونه است ؟ آيا آن حضرت از ايشان خشنود است يا ناراضى ؟ راه تـشـخـيـص ايـن مـساءله چيست و با چه معيارى مى توانند به اين حقيقت دست يابند؟ در روايات اسـلامـى از جمله سخنان حضرت رضا(ع ) معيار تشخيص اين موضوع بيان شده است . به اين دو نمونه توجه كنيد:

1 ـ يـكـى از يـاران امـام رضا(ع ) به نام (حسن بن جهم ) ضمن سؤ الاتى كه از آن حضرت داشت پرسيد: جانم به فدايت ! بسيار مايلم بدانم موقعيت و منزلتم نزد تو چگونه است ؟

حـضـرت فـرمـود: (اُنـْظُرْ كَيْفَ اَنَا عِنْدَكَ) (به نفست مراجعه كن و) ببين من نزد تو چه موقعيّت و منزلتى دارم . ( 1)

2 ـ و نيز او گويد:

به امام رضا(ع ) عرض كردم : مرا از دعا فراموش نكنيد. فرمود: آيا مى پندارى تو را فراموش كنم ؟

مـن در انـديـشـه فـرو رفـتم و با خود گفتم : او براى پيروانش دعا مى كند. من هم جزو شيعيانش هستم . (از اين جهت در پاسخ ) گفتم : نه . شما مرا فراموش ‍ نمى كنيد.

فرمود: از كجا اين را دانستى ؟

گـفـتم : من از شيعيان شما هستم . شما هم كه براى آنها دعا مى كنيد (در نتيجه براى من هم دعا مى كنيد).

حضرت فرمود: آيا جز اين ، چيز ديگرى مى دانى ؟ گفتم : نه . فرمود:

(اِذا اءَرَدْتَ اَنْ تَعْلَمَ مالَكَ عِنْدى ، فَانْظُرْ اِلى مالى عِنْدَكَ)

وقتى خواستى بدانى نزد من چه جايگاه و موقعيّتى دارى ، (بر نفست رجوع كن و) بنگر: من نزد تو چه جايگاه و منزلتى دارم ..(2)

معيارى كه امام (ع ) در اين دو روايت ارائه داده است يك معيار اساسى و همگانى است و هر كس در هر جا و در هر شرايطى مى تواند خود را بدان محك بزند. ميزان محبوبيّت و مقبوليّت او نزد امام زمانش كه هر هفته دو بار ـ روزهاى دوشنبه و پنج شنبه ـ اعمالش به محضر آن گرامى عرضه مى شود، به ميزان ارج و منزلتى است كه حجة بن الحسن (عج ) نزد او دارد.

اگـر شـيـعـه اى در اين دوران (غيبت كبرى ) به وظايف شرعى خود ـ كه زمينه ساز ظهور حضرت مـهـدى (عـج ) اسـت ـ عـمـل كـنـد و مـنتظر فرج آن حضرت باشد و براى ظهورش دعا كند و رابطه ولايـى خود را با آن گرامى حفظ نمايد، بطور قطع امام عصر(عج ) نيز به ياد او خواهد بود و او را مشمول عنايات و دعاهاى خويش قرار خواهد داد.

پی نوشتها:

1 - عيون اخبار الرضا(ع ) ، ج 2 ، ص 54 .

2 - كافى ، ج 2 ، ص 652 .
با تشکر ار نویسنده محترم منبع این مطلب را برای اعلام نداشتم.

یادآوری بهمن 57

بعضی کلمات و بعضی گفتن ها، تکراری و بی اثر شده است اگر مثل همیشه ، سالروز ورود امام (ه) و پیروزی انقلاب را تبریک بگویم کمتر کسی به این پیام توجه می کند و آن را می خواند ، بهتر است با زبان دیگری به این موضوع پرداخت ؛ یادآوری شعارها و سروده های دوران پیروزی انقلاب راه دیگری برای تبریک و تجدیدپیمان با شهدای انقلاب است . با درود به روان پاک تمام شهدای انقلاب اسلامی ؛ متن شعر چندتا از سروده های دوران انقلاب را تقدیم می کنم، شاید تجدید خاطره ای باشد.

*******

الملكُ يبقيٰ مع الكفر، و لايبقيٰ مع الظلم!

والا پيام‌دار، محمد!

گفتی كه یک ديار

هرگز به ظلم و جور

نمی‌ماند برپا و استوار!

...

آن‌گاه، تمثیل‌وار

کشيدی عبای وحدت

بر سر پاکان روزگار!

...

در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا،

دیرینه! ای محمد!

جا هست بیش و کم،

آزاده را

که تیغ کشیده‌ست بر ستم؟!

سیاوش کسرائی

برای دانلود ترانه از سایت زیر استفاده کنید:

http://www.iransong.com/

*******

برخیزید برخیزید برخیزید

برخیزید ای شهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ی خون پاک شما

می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها

برخیزید برخیزید

برخیزید رهبر آمد کنون در کنارتان

تا سازد غرقه در بوسه خاک مزارتان

تا گیرد خونبهای شهیدان ز اهرمن

باز آمد رهبر ما پی یاری وطن

برخیزید برخیزید

جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شهید

باز روید لاله از تربت پاک هر شهید

ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگیست

مرگ سرخ رمز آزادی و راز زندگیست

برخیزید برخیزید

برخیزید ای شهیدان راه خدا

ای کرده بهر احیای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ی خون پاک شما

می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها

برخیزید برخیزید

دانلود

*******

ژاله خون شد خون جنون شد

ژاله بر سنگ افتاد چون شد ؟ / ژاله خون شد

خون چه شد ؟ خون چه شد ؟ / خون جنون شد

ژاله خون كن /خون جنون كن

سلطنت زين جنون واژگون كن /ژاله بر گل نشان، گلپران كن

بر شهيدان زمين گلستان كن / نام گمنام‌ها جاودان كن

تا به صبح آيد اين شام تيره / در شب تيره آتشفشان كن (2)

دست در كن/ شو خطر كن/ خانه ي ظلم زير و زبر كن (2)

جان خواهر، روستايي، برادر/ پيشه ور، اي جوان، اي دلاور

ما همه يك صف و در برابر/ آن ستمكار، آن تاج بر سر

خواهر من، گرامي برادر / چون به هر حال تنهاست مادر

من به خاك افتادم تو بگذر/ بهر ايجاد دنياي بهتر (2)

اي شما اي صف بيشماران / اشك من در نثار شمايان

بر سر هر گذرگاه و ميدان/ ژاله شد، ژاله شد، ژاله چون شد؟

ژاله خون شد، ژاله درياي خون شد/ خون جنون، خون جنون

سلطنت واژگون، واژگون شد

شعر از سياوش كسرايي
لینک دانلود سرود "ژاله خون شد"

راه اندازی وب سایت رسمی حجت الاسلام سید حسن خمینی

در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی، نسخه آزمایشی وب سایت رسمی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی از امروز (سه شنبه، 19 بهمن) آغاز بکار می کند.این پایگاه اینترنتی به منظور ترویج اندیشه و ارائه آثار و دروس حوزوی که توسط حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی تدریس می شود ، راه اندازی شده است .راه اندازی وب سایت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی با توجه به جایگاه ایشان در جامعه به عنوان یادگار امام و متولی موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(س) و آستان مطهر امام خمینی و حضور فعال ایشان در حوزه علمیه قم، مورد تقاضای دوستداران حضرت امام (س) و علاقمندان به علوم اسلامی بود، خاصه آنکه مبنای تدریس ایشان عمدتا بر تبیین مبانی فقهی و اصولی حضرت امام خمینی(س) متمرکز است.بخش های مختلف این وب سایت بدین شرح است :

دیدگاه ها، شامل سخنرانی ها، مصاحبه ها و پیام ها. در مرحله فعلی این بخش شامل سخنرانی ها، مصاحبه ها و پیام های دو ساله اخیرایشان خواهد بود و بتدریج تکمیل خواهد شد.
آثار و تالیفات، شامل مقالات، کتب و دست نوشته ها. در این بخش علاوه بر کتابهای منتشره ایشان (ده مقاله، دلیل راه و رساله تنظیم خانواده)، برای نخستین بار کتاب "فرهنگ فرق اسلامی" که اثری گرانسنگ در حوزه شناخت فرق و نحله های اسلامی است، نیز معرفی خواهد شد.
دروس حوزوی، که در این بخش سه درس ارائه شده توسط ایشان در قم شامل خارج اصول فقه، کفایه و شرح منظومه ارائه شده است. در بخش مربوط به خارج اصول فقه به جهت اهمیت این درس، طیفی از اطلاعات مورد نیاز طلاب اعم از تقریرات عربی درس (به قلم حجت الاسلام سید علی خمینی)، درسنامه ها، پاورپوینت ها و فایل صوتی جلسات در دسترس علاقمندان خواهد بود. لازم به ذکر است که تا به زودی فیلم جلسات تدریس نیز دراین وب سایت قرار داده خواهد شد.
در بخش مربوط به درسهای کفایه و شرح منظومه نیز فایل های صوتی سال های تدریس دروس سطح حوزه توسط ایشان قرار داده شده است.
زندگینامه حجت الاسلام سید حسن خمینی و همچنین اعضای مکرم خانواده ایشان شامل مرحوم پدر،برادران ،مرحوم آیت الله شهید مصطفی خمینی و همچنین شجره نامه این خاندان جلیل القدر نیز در این پایگاه اینترنتی ارائه شده است.
شرح مختصری از دوره تحصیل حجت الاسلام سید حسن خمینی در حوزه علمیه قم (دروس طی شده، نام اساتید و ...) و همچنین فعالیت های ایشان نیز جهت اطلاع علاقمندان در وب سایت آورده شده است.
بخش اخبار و رویدادهای مرتبط با فعالیت های دیگر که عمدتا به نقل از سایت جماران خواهد بود.
از نگاه دیگران، در این بخش نوشته ها و اظهارات دیگران در مورد یادگار امام گردآوری شده است.
در کنار بخشهای جانبی همانند گالری عکس و ...، در این وب سایت بخشی نیز برای ثبت نظرات مخاطبین جهت انتقال آنها به یادگار امام منظور گردیده است.
لازم به ذکر است که این پایگاه اینترنتی با دامنه های .ir ، .info ، .net و .org ثبت شده و تحت اشراف و نظارت حجت الاسلام سید علی خمینی اداره خواهد شد. آدرس نسخه آزمایشی وب سایت عبارت است از:
www.hasankhomeini.net/beta/index.html
www.hasankhomeini.org/beta/index.html
www.hasankhomeini.ir/beta/index.html

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران

نشانه هاى مكارم اخلاق

« مَكارِمُ الاَْخْلاقِ عَشَرَةٌ: صِدْقُ اللِّسانِ وَ صِدْقُ الْبَأْسِ وَ إِعْطاءُ السّائِلِ وَ حُسْنُ الخُلْقِ وَ الْمُكافاتُ بِالصَّنائِعِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ التَّذَمُّمُ عَلَى الْجارِ، وَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ لِلصّاحِبِ وَ قِرْىُ الضَّیفِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیاءُ. »

مكارم و فضائل اخلاق ده چیز است:1 ـ راستگویى، 2 ـ راستگویى در وقت سختى و گرفتارى، 3 ـ بخشش به سائل، 4 ـ خوش خُلقى، 5 ـ پاداش در مقابل كارها و ابتكارات، 6 ـ پیوند با خویشان، 7 ـ حمایت از همسایه، 8 ـ حق شناسى درباره دوست و رفیق، 9 ـ میهمان نوازى، 10 ـ و در رأس همه اینها شرم و حیاست

امام حسن مجتبی (ع)

توصيف مؤمن از زبان پيامبراسلام (ص)

به دوستان و کاربران محترم توصیه می کنم ؛ حتماً یک بار هم شده ، ترچمه صفات بیان شده برای ترسیم شخصیت مومن از زبان پیامبر عزیز اسلام ؛ با دقت بخوانند .

روى انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال:

يكمل المؤمن ايمانه حتّى يحتوى على مائة و ثلاث خصال: فعل و عمل و نيّة و باطن و ظاهر

پيامبر اكرم( صلى الله عليه وآله) به اميرمؤمنان على(عليه السلام) فرمود: مؤمن كامل داراى 103 صفت است و اين صفات در پنج شاخه خلاصه مى شود، صفات عملى گذرا و صفات عملى مستمر، نيّت، صفات ظاهرى و باطنى

فقال اميرالمؤمنين(عليه السلام): يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) ما المائة و ثلاث خصال؟

سپس اميرمؤمنان فرمود: اى رسول خدا اين 103 خصلت چيست؟

فقال(صلى الله عليه وآله):

يا على من صفات المؤمن أن يكون جوّال الفكر، جوهرّى الذكر، كثيراً علمهٌ عظيماً حلمه، جميل المنازعة.

حضرت فرمودند: اى على از صفات مؤمن اين است كه هميشه فكر مى كند و ذكر خدا را در آشكار مى گويد، علم او كثير و حوصله و تحمّلش زياد است و در منازعات هم زيبا برخورد مى كند.

كريم المراجعة، اوسع الناس صدراً، أذلّهم نفساً، صحكه تبسماً، و اجتماعه تعلماً.

مراجعاتش كريمانه است، سعه صدرش از همه بيشتر، تواضعش زياد است، با صداى بلند نمى خندد و حضورش در اجتماعات همراه با تعليم و تعلّم است.

مذكّر الغافل، معلّم الجاهل، لا يؤذى من يؤذيه و لا يخوض فيما لا يعنيه ولا يشمت بمصيبة ولا يذكر احداً بغيبة.

انسان مؤمن كسى است كه غافلان را تذكّر مى دهد و جاهلان را تعليم مى كند كسى كه او را اذيت كند آزار نمى دهد و درباره چيزى كه به او مربوط نيست دخالت نمى كند، اگر كسى كه به او آزار رسانده دچار مصيبت شود او را شماتت نمى كند و غيبت نمى كند.

بريئاً من المحرّمات، واقفاً عند الشبهات، كثير العطاء، قليل الأذى، عوناً للغريب، و اباً لليتيم.

مؤمن كسى است كه از محرّمات بى زار است و از شبهات توقّف كرده و مرتكب آنها نمى شود، عطايش كثير و اذيّتش قليل است، به افراد غريب كمك مى كند و براى ايتام پدر است.

احلى من الشهد و اصلد من الصلد، لا يكشف سراً ولا يهتك سترا.

مؤمن كامل، شيرين تر از عسل و سخت تر از تخته سنگ است، اسرارى كه مردم به او مى گويند بازگو نمى كند و اگر خودش هم به سرّ مردم پى برد بازگو نمى كند.

لطيف الحركات، حلو المشاهدة، كثير العبادة، حسن الوقار، ليّن الجانب.

حركات مؤمن توأم با لطف و ديدارش شيرين، عبادتش زياد است و حركات سبك، از او سر نمى زند و نرمش و محبّت دارد.

حليماً اذا جهل عليه، صبوراً على من اساء اليه، يُبجّل الكبير و يرحّم الصغير.

مؤمنان كامل الايمان در مقابل جهل جاهلان بردبار و در مقابل بدى صبورند و به بزرگان احترام مى كنند و كوچك ها را مورد نوازش قرار مى دهند.

اميناً على الامانات، بعيداً من الخيانات، إلفه التُّقّى و حِلْفُهُ الحيا، كثير الحَذَر، قليل الزلل.

مؤمن كامل شخصى امانت دار است و از خيانت دورى مى كند، دوست او تقوى و هم پيمانش حيا است، در مقابل خطرات مواظب است و گمراهى او كم است.

وقوراً، صبوراً، رضياً، شكوراً

مؤمن كامل شخصى با استقامت و در برابر ناملايمات صبور است، به قضاء الهى راضى و در مقابل نعمت ها شكرگزار است

قليل الكلام، صدوق اللسان.

مؤمن كم سخن مى گويد و راستگو است

إن سلك مع اهل الدنيا كان اكيسهم و إن سلك مع اهل الآخرة كان أورعهم لا يرضى فى كسبه بشبهة ولا يعمل فى دينه برخصة يعطف على اخيه بزلّته و يرعى ما مضى من قديم صحبته.

مؤمن كامل كسى است كه اگر در كنار اهل دنيا قرار گيرد از همه باهوش تر است و در صف اهل آخرت باتقواترين است در كسب و كارش سراغ شبهات و در دينش سراغ رخصت ها نمى رود اگر برادرش لغزشى كرد مى گذرد و سوابق حسنه دوستش را فراموش نمى كند.

بحارالانوار، ج 64،

باب علامات المؤمن، ح 45، ص 310

تقریرات :

ضمن دعای خیر برای مترجم این متن ، متأسفانه در آرشیو مطالبم ، منبع این متن ندارم.