راه مخالفت با حوادث اجتماعی این نبود

اقدام نمایندگان مجلس در مخالفت با حوادث اجتماعی و راه پیمایی و شعار در میدان مجلس !! اگر چه یک رفتار فکری و اعتقادی بود ولی چون از جایگاه نمایندگی مردم و از طرف نحبگان ملت و در صحن مجلس قانونگذاری بود بیش از هرچیز بیانگر یک اقدام احساسی در رفتار آنان به حساب می آید و انتظار است مجریان قانون، خود اجرای قانون را در رفتار و نیت و شعار در نظر داته باشند و تنها در اندیشه تصویب قانون نباشند. قطعا این رفتار در آینده مجلس به عنوان یک رفتار سادلوحانه ثبت خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر