وزير آموزش و پرورش:‌ آرزوي من ادغام با وزارت نفت است

بنابر اظهارات وزير آموزش و پرورش، با تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه، جلسات انجمن اوليا و مربيان و همچنين شوراي معلمان به اين روز منتقل مي‌شود و در عين حال به ازاي تشكيل كلاس‌هاي فوق برنامه‌ در روزهاي پنج‌شنبه‌ هيچ گونه وجهي از دانش‌آموزان دريافت نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميدرضا حاجي‌بابايي در حاشيه مراسم سالروز تاسيس امور تربيتي، درباره بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش، گفت: در قسمت پرورشي، آموزش و پرورش مشكل ما اعتبار نيست، بلكه مشكل برنامه‌ريزي‌ است؛ بايد با برنامه‌ريزي‌ از تواني كه داريم بيشتر استفاده كنيم، اگر چه بودجه نيز مورد نياز است.

افزايش حدود 8 درصدي بودجه آموزش و پرورش در سال 90

وي تاكيد كرد: بودجه سال آينده آموزش و پرورش حدود هشت درصد افزايش يافته است و پيش‌بيني‌ شده كه نيم درصد از بودجه عمراني غير از فصل يك و ششم را در امور قرآني و پرورشي استفاده كنيم.

وزير آموزش و پرورش در ادامه درباره اين كه بودجه سال آينده با توجه به استخدام‌هاي امسال با كسري مواجه خواهد شد، افزود: بودجه جاري حدود 8/7 درصد افزايش دارد و اين كه گفته شده 96 درصد بودجه به حقوق و مزايا تعلق مي‌گيرد، درست است، اما اگر مي‌خواهيم بودجه آموزش و پرورش كيفي شود، بايد بودجه ساير فصول نيز افزايش يابد؛ حال آنكه دولت با اختياراتي كه دارد، از طريق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند در طول سال كمك‌هايي به اين وزارتخانه داشته باشد.

وي اضافه كرد: دولت نگراني براي اعتبارات آموزش و پرورش ندارد و در حال حاضر بودجه در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و هر چقدر امكان افزايش داشته باشد، قطعا به منظور كيفيت بخشي لحاظ مي‌شود؛ اين در حاليست كه هر سال مجلس شوراي اسلامي به اين امر كمك كرده و امسال نيز براي افزايش بودجه كمك خواهد كرد، اما در نهايت آن چه مهم است، تبديل مصوبات به قانون است تا تحليل شفافي از بودجه ارائه شود.

تعطيلي پنجشنبه مدارس ابتدايي روستايي نهايي شد

در صورت تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه، تمامي فوق برنامه‌ها به اين روز منتقل مي‌شود

تعطيلي پنجشنبه‌ها طرح و ابتكار خودم بوده

وي در مورد تعطيلي پنجشنبه مدارس ابتدايي، بيان كرد: تعطيلي پنجشنبه مدارس ابتدايي در روستاها نهايي شد و تعطيلي مدارس ابتدايي شهرها نيز در دست بررسي است و به محض نهايي شدن، اعلام خواهيم كرد.

به گفته وزير آموزش و پرورش، با تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه، براي كلاس‌هاي فوق برنامه‌اي كه در اين روزها در مدارس ابتدايي برگزار خواهد شد، هيچ گونه وجهي از دانش‌آموزان دريافت نمي‌شود و تمامي فوق برنامه‌ها اعم از انجمن اوليا و مربيان و شوراي معلمان به روز پنجشنبه‌ منتقل مي‌شود.

حاجي بابايي ادامه داد: بر اين اساس به جاي 24 ساعت، دانش‌آموزان 25 ساعت درس مي‌خوانند و 106 ساعت به ساعات درسي مدارس ابتدايي افزوده مي‌شود.

به گزارش يسنا، وي افزود: بدين ترتيب اهداف تعريف شده براي دانش‌آموزان از جمله مسايل رواني، عاطفي و تحكيم خانواده‌ در اين روز گنجانده مي‌شود.

حاجي‌بابايي عنوان كرد: تعطيلي پنجشنبه‌ها بايد مراحل قانوني خود را طي كند، هر چند كه خود من موافق اين طرح هستم، چون طرح و ابتكار خودم بوده و با تجربه چند 10 ساله اين طرح را قبول دارم.

يك بار نشد توي اين كشور كسي آمار بدهد و بگويند كه شما اين آمار را از كجا آورده‌ايد؟

دروغ گفتن بد است، اما هيچ كجا نيامده كه شما همه حرف‌هاي راست را بگوييد

حاجي‌بابايي در خصوص استخدام "مربيان بهداشت" با قرارداد شركتي نيز خاطر نشان كرد: نيروهاي شركتي را مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف كرده و فرقي نمي‌كند كه هنرستاني بوده يا ابتدايي؛ لذا بايد آزمون آن مشخص شود تا از طريق آزمون اين نيروها استخدام شوند.

وي در پاسخ به ايسنا، مبني بر اين كه گفته مي‌شود از هر چهار نفر يك نفر ترك تحصيل مي‌كنند، در حالي كه آموزش و پرورش پوشش 98 درصدي را اعلام مي‌كند؟ توضيح داد: از آن كسي كه اين آمار را مي‌دهد، استدلال اين آمار را بگيريد. من تاسف مي‌خورم، يك بار نشد توي اين كشور كسي آمار بدهد و بگويند كه شما اين آمار را از كجا آورده‌ايد؟.

وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه اين آمار واقعي نيست، خاطر نشان كرد: انتقاد اشكالي ندارد، وقتي كسي تحقيقي انجام مي‌دهد و به دلايل متعدد اعلام مي‌كند كه براي نمونه شاخص پرورش يا آموزش رشد نداشته، قابل قبول است و ما نيز آن را مي‌پذيريم، اما اين كه يكباره كسي بگويد 30 درصد اشتباه است.

وي تاكيد كرد: قطعا مي‌دانم آماري كه اعلام شده، آمار دقيقي نيست. دروغ گفتن بد است، اما هيچ كجا نيامده كه شما همه حرف‌هاي راست را بگوييد، چه كسي گفته هر حرف راستي بايد زده شود؟ مصلحت‌هايي داريم. آيا حكم اشاعه فحشا خوب است؟ بايد در نظام اجتماعي نوع سخن گفتن به نحوي باشد كه مردم را نسبت به مدرسه بدبين نكند، چرا كه مدرسه جايگاه امن خانواده‌هاست و نبايد اين جايگاه خدشه دار شود.

به عنوان صاحبخانه آمار اعلام شده ترك تحصيلي‌ها را غلط مي‌دانم

حاجي‌بابايي عنوان كرد: من از نقدي كه ما را در مسير قرار دهد استقبال مي‌كنم، چرا گفته نمي‌شود 650 هزار دانش‌آموز به راهيان نور رفته‌اند؟.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد برخي از مديران انتقاد را برنمي‌تابند؟ پاسخ داد: مديران انتقادات را برمي‌تابند، اما خبر غلط و بي‌منطق را برنمي‌تابند.

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين كه آيا آموزش و پرورش در اين زمينه كاري انجام داده كه از تعداد ترك تحصيلي‌ها آماري داشته باشد؟ توضيح داد: مگر مي‌شود كه آموزش و پرورش عدد و رقم نداشته

باشد، قطعا آمار دارد و بنده به عنوان صاحبخانه آمار اعلام شده را غلط مي‌دانم. چه نيازي است و چه فايده‌اي دارد كه اين آمار اعلام شود. هر آماري كه ارائه مي‌شود، بايد براي جامعه داراي فايده باشد.

آروزي من اين است كه آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود

وي درباره اين كه گفته مي‌شود، وزارت آموزش و پرورش، علوم و بخش آموزشي وزارت بهداشت قرار است با هم ادغام شوند نيز بيان كرد: اگر ادغام شد، ما راضي هستيم، اگر نشود همين راه را ادامه مي‌دهيم، اما آروزي من اين است كه آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود.

حاجي بابايي در اين باره كه مگر با وزير علوم يا بهداشت مشكل داريد؟ توضيح داد: با وزير نفت خيلي دوستم، براي اين كه دوست دارم بالاترين هزينه‌ها را براي نظام تعليم و تربيت صرف شود، بايد به سمت و سويي برويم كه توجه ويژه‌اي به مدارس داشته باشيم، چرا كه هر چقدر براي دانش‌آموز هزينه كنيم، به همان ميزان رشد خواهيم كرد.

وزير آموزش و پرورش درباره اين كه اگر وزارت آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود، آيا سرانه نفت را به دانش‌آموزان مي‌دهيد؟ پاسخ داد: اينكار هم بد نيست.

به گزارش ايسنا، وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه بيش از 252 برنامه آموزشي براي مدارس تعريف شده است، تصريح كرد: مربيان فرماندهان جنگ نرم هستند.

وي با بيان اين كه بايد به سمتي حركت كرد كه اقتدار مربيان پرورشي در مدارس سراسر كشور افزايش يابد، ادامه داد: هر چقدر تعداد مربيان پرورشي و كارآمدي در مدارس افزايش يابد، تنها بخشي از مسووليت‌ها را انجام داده‌ايم، چرا كه مسووليت ما نامحدود است.

حاجي‌بابايي در پايان با اشاره به تهذيب، تحصيل و ورزش، خاطر نشان كرد: كار مربيان تهذيب و پرورش روح و روان دانش‌آموزان است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر