فتحعلي شاه قاجار

فتحعلي شاه قاجار گاه گاهي شعر مي سرود ؛

روزي شاعر دربار را به قضاوت درباره ي شعرش خواند. شاعر كه شعر را نپسنديده بود ، بدون واهمه نظر خود را بيان كرد . فتحعلي شاه دستور داد تا او را به طويله ببرند و در رديف چارپايان به چراخور طويله ببندند . شاعر مدتي آن جا بود تا آن كه شاه دوباره او را طلبيد و از نو شعر را برايش خواند . سپس پرسيد: حالا چطور است ؟

شاعر بدون آن كه جوابي دهد راه خروج را پيش گرفت .

شاه پرسيد : كجا مي روي ؟

گفت : به طويله !

از سعدي تا آراگون

از دكتر جواد حديدي معاصر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر