با ديگران چگونه باشيم؟

امام صادق عليه السلام :

صِل مَن قَطَعَكَ, وإعط مَن حَرَمَكَ وأحسِن إلى مَن اساء إليكَ وَ سَلِم على مَن سبك.وَانصِف مَن خاصَمَكَ , وَاعفُ عَمَن ظَلَمَكَ كَما إنَّكَ تُحِبُّ أن يَعفِى عَنكَ, فَاعتَبِر بِعَفو الله عَنكَ.ألا تَـرى أن شَمسَه اَشـرَقَت علـى الاَبـرار وَ الفُجـار. وَ اَن مَطَـرَهُ يَنزِلُ علـى الصَّالحيـن والخاطئيـن.

با كسـى كه ازتو بريده بپيـوند, وبه آن كـه از تـو دريغ كرده بخشش كن, وبا كسى كه به تو بدى كرده نيكى كـن. و به كسى كه به تو دشنام داده سلام كـن. و باكسى كه به تـو دشمنـى ورزيـده انصاف ورز. و كسـى كه تـو را ستـم ورزيده عفو كـن, همچنان كه دوست دارى كه از تـو گذشت شود. به عفو خدا از خودت عبرت گير, آيا نمي بيني كه آفتابـش بر نيكان و بدان هر دومـى تابـد و بارانـش بر شايستگان و ناشايستگان مى بارد؟

«اگر در زندگي به همين يك سخن ارزشمند عمل شود جهان گلستان مي شود.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر