تشکلی غیرانقلابی با حضور برخی معلمان !

گردش گردون دون گر زیر دست آزار نیست ....سنگ ناکامی چرا به پای لنگ می زند

وزیر اطلاعات در بیست و هفتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور ؛ از تشکیل تشکلی غیرانقلابی با حضور برخی معلمان خبر داده و گفته است : استکبار در مقطعی بیش از 315 هزار دلار در اختیار این تشکل قرار داد.

گفتار ایشان مبهم و کلی است و در این گفتار مشخص نشده است که آیا تشکل مزبور یکی از تشکل های معلمان است یا این که تشکلی است که بعضی از معلمان هم در آن عضو بوده اند.

در صورت اول ؛ ای کاش مشخص می کردند و به صراحت اعلام می کردند کدام تشکل فرهنگی توانسته با چهره حق به جانب اعتماد معلمان را بخود جلب نماید و در جهت براندازی نظام ، با دشمن خارجی همکاری کرده است ؟ تا معلمان به راحتی دوست و دشمن خود را بشناسند و به هر کلامی از هر کسی توجه ننمایند . اگر هم مقصود این است که تشکلی بود است که بعضی از معلمان در آن عضویت داشته اند ، این کشف سخت و ماهرانه ای نبوده است . مگر طبق سخن بعضی از مسئولین نظام بعضی از روحانیون هم ....در جریان اتفاقات سال گذشته ، از استکبار یک میلیار دلار نگرفته اند! ... تازه به حساب شما، آنان سر فتنه ها بوده اند !.... پس گناه و حرجی بر معلمان نیست.

آقای وزیر محترم ؛

معلمان برای نظام و اسلام به عهدی که با برادران شهیدخود بسته اند وفادار هستند . انتظار دارند این ابهام ، روشن شود . اگر سیستم اطلاعاتی کشور بعد از 14 ماه نمی تواند صف دوست و دشمن را از هم تشخیص بدهد و همه اصناف اجتماع و مردم ، متهم به توطئه هستند ، معلمان پاک نهاد چه گناهی دارند که به جای همراهی و محبت متولیان ، چوب نامهربانی دیگران را بخورند و در مظان اتهام باشند. در هر قشر و گروه و صنفی سلایق متعددی وجود دارد که برای اهداف خود برنامه ریزی می کنند و نمی توان برای همه یک نسخه و حکم صادر کرد. مهم این است که سیستم امنیتی کشور بتواند صف دوست و دشمن را شناسایی کند و در فرصت مقتضی اطلاع رسانی نماید. نه این که ابهام در گفتار متولیان، آن چنان بیان باشد که همه مردم به هم بدبین شوند. و این ستم به مردم است که آنان را نسبت به هم بدبن کرد.

دولت عشق بین که چون از سر فخر و افتخار.......گوشه تاج سلطنت می شکند گــــدای تــو


متن سخنان وزیر اطلاعات در جمع روسای آموزش و پرورش کشور

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر