سه ماه می خور و نـــه مـــــاه پارســا می‌باش

شاید روزهای با ارزش ماه های رجب و شعبان را به بطالت و تنبلی گذراندیم و البته بعضی از اهل دل از مناجات شعبانیه وراز و نیازهای خود ، بهره ها بردند وبا دوست ،گفتند و نجوا کردند و این روزها؛ در آستانه ورود به ضیافت بزرگ خداوند در ماه مبارک رمضان هستیم . آیا اجازه ورود به ما می دهد؟ أ أدخل یا الله؟ أأدخل یا رسوالله ؟ أأدخل یا ائمة الهدی ؟ أأدخل یا بقیة الله؟

نه ماه آزاد درگفتن و شنیدن و... و آیا می توان سه ماه در می پرستیدن ! البته برای اهل دل! و مااز این سه ماه ، در ماه مبارک رمضان فرصت داریم دزدکی وبا التماس ، همراه خیل اهل دل در مجلس معنویت ربانی ورود پیدا کنیم و از او بخواهیم تا لطفش و نظرش از ما برنگردد. ازشما همراه اهل دل التماس دعا دارم.

بـــه دور لالـــه قــــدح گیـر و بـــی‌ریـا مــی‌باش

بـه بـــــــی گل نفسی همـــدم صبـا مــی‌باش

نگویمت که همه سالــــــه مــــی پرستی کــن

سه ماه می خور و نـــه مـــــاه پارســا می‌باش

چو پیر سالک عشقت به مـــــی حوالـه کنــــد

بنــوش و منتظــــــر رحمـــت خــــــدا مـی‌باش

گرت هواست که چون جم به سر غیب رســی

بیا و همـــــــــدم جـام جهان نمـــــــا می‌بـــاش

چو غنچه گـــــر چه فروبستگی است کار جهان

تــــــــو همچو بــاد بهاری گـــــره گشا می‌باش

وفـــا مجــوی ز کـس ور سخـــــــــن نمی‌شنوی

بــــه هرزه طالـــــــــب سیمرغ و کیمیا می‌باش

مـــــــــــــرید طاعـــت بیگانــگان مشـو حافـــظ

ولــــــــی معاشـــــــــر رندان پارســـــا می‌باش

امام رضا علیه السّلام فرمودند :

در روزهای آخر ماه شعبان این دعا را بسیار بخوان:


اَللّهُمَّ اِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنا فیما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا فیما بَقِىَ مِنْهُ


خدایا اگر در آنچه از ماه شعبان گذشته ما را نیامرزیده اى در آن قسمت که از این ماه باقی مانده، ما را بیامرز.


یا غفار الذنوب، اغفر ذنوبی کُلّها ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر