نگاهی به فعالیت های سیاسی وصنفی معلمان کرمانشاه

نگاهی به فعالیت های سیاسی وصنفی

معلمان کرمانشاه

جمعیت فرهنگیان کرمانشاه حدوداً 36هزار نفر است که مسئولیت آموزشی تقریباً400هزار دانش آموز را به عهده دارند یعنی از هر چهار نفر از مردم استان حداقل یکنفر ارتباط مستقیم با آموزش وپرورش دارند وبقیه غیر مستقیم در جریان تحولات اجتماعی سیاسی جامعه و آموزس وپرورش هستند.

اصلی ترین مشکل معلمان سازماندهی فعالیت های صنفی_ سیاسی آنهاست ،موضوعی که گروههای مختلفی برای ساماندهی آن تلاش کردند ،گروه هائی مانند کانون صنفی معلمان ویا انجمن اسلامی معلمان ویا جامعه اسلامی فرهنگیان هر کدام با دایره محدود خود در ساماندهی این مسئله دخالت کردند ومایه گذاشتند ولی هیچ کدام موضوع را به نتیجه نرساندند.

و چنانچه واقع بین باشیم خواهیم گفت هیچ یک از این گروه ها در عرصه فعالیت سیاسی وصنفی خود موفق نبودندکه به بررسی اجمالی این مهم خواهیم پرداخت

کانون صنفی معلمان

کانون صنفی معلمان تنها تشکلی است که انصافاً باید گفت ساخته دست دولتیان (قبلی وفعلی)نبود اگر چه ظاهراً از طرف منقدان هر دو دولت از درون حمایت می شد ومی شود اگر چه نوپاست اما توانست حضور خوبی را در میان فرهنگیان داشته باشد ولی تشکیلات محکم وراهبردی نداشت و چون از حضور نیروهای شاخص مذهبی وسیاسی شناخته شده رنج می برد اکثر نیروها ی توانمند با احتیاط با او برخورد می کردند وبه عضویت آن در نمی آمدند، متاسفانه نگاه به این تشکل نگاه با شک وتردید واتهام بود وبه همین خاطر در دولت فعلی آنچنان برخوردخشنی با گردانندگان آن شده که بعبد است مبارزات صنفی معلمان به این زودی احیا گردده شده رنج می برد اکثر نیروها ی با احتیاط با او برخورد می کردند متاسفانه نگاه به .

در کشوری که احزاب آن معمولاً دولت ساخته هستند تنها کانون صنفی معلمان بود که از بطن جامعه فرهنگیان رشد کرد ولی متاسفانه تولد زودرسی داشت واین نوزاد مورد حمایت دایگان مدعی (اصلاح طلب واصولگرا) قرار نگرفت بلکه در دولت نهم تنها رمق مانده را هم، از او گرفتند.

دیگر کسی در این دولت نمی تواند ونمی خواهد هزینه کارسیاسی بپردازد چون این هزینه تنها به خودش ختم نمی شود بلکه به فرزندانش هم منتقل می شود مجازاتهای سنگین برای گردانندگان تشکل صنفی معلمان خود داستان غم انگیزی و وزخم چرکینی است که بعدها ممکن است سر باز خواهدبکند.

به هر حال کانون صنفی معلمان چون به مراکز قدرت وابسته نبود وحتی به مراکز دینی تعلقی نداشت نتوانست دوام بیاورد وخیلی زودتر از آنچه فکر می شد خاموش شد.

انجمن اسلامی معلمان، سابقه تشکیلاتی آن به سال 76برمی گردد این گروه چون بنیانگذارانش وابسته نظام بودند ،توانستند مدتها حضور بی تاثیر ولی مداوم خود را در بین معلمان حفظ کنند بخصوص چون در گروه اصلاح طلبان هستند حضور شان به عنوان سیاهی لشکر لازم است.

اعضای اولیه این تشکل در کرمانشاه بعد از مدت کوتاهی به سه گروه تقسیم شدند 1-تعدادی از آنها از کار سیاسی دست کشیدند وبه فعالیتهای دیگری پرداحتند که البته تعدادشان کم بود 2-گروهی هم ساز مخالفت بادولت قبلی کوک کردند وبعدها جزء محافظه کاران آن زمان واصولگرایان فعلی شدند 3-گروهی هم باقی ماندند وفعالیت های تشکیلاتی مختصری را پیگیری کردند وجلسات ماهانه ای برای معلمان برگزار کردند وبعد خاموش شدند والان هم معلوم نیست انجمن اسلامی معلمانی وجود دارد یا نه؟

این تشکل هم چون نتوانست قدرت نفوذ خود را در مراکز تصمیم گیری گسترش دهد الان فقط پوسته ای از آن باقی مانده است .

جامعه اسلامی فرهنگیان که فعلاً از خوان پیروزی انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم ارتزاق می کند وسرمست از غرور این پیروزی وموفقیت است واعضای انگشت شمار آن حداقل توانستند برخلاف انجمن اسلامی معلمان به نوائی برسند ومدعی خدمتگزاری به مردم باشند و فعلاً کاری با معلمان ومطالبات آنها ندارند .

جامعه اسلامی فرهنگیان چون پایگاهی در بین معلمان ندارد نتوانسته است در جلب اعتماد فرهنگیان موفق باشد واین تجربه بدی در تاریخ فعالیت های معلمان است که نمی تواند به گروهی از بین خود اعتماد کند. این تشکل حتی نتوانست در بین معلمان جلساتی را برگزار نماید.

در این بین معلمانی که در فعالیت های صنفی هزینه دادند دچار سرخودگی شدند واز فعالیت سیاست وصنف بیزار شده اند.

البته تشکل های فصلی مانند« کانون همبستگبی فرهنگیان»و«شاخه فرهنگیان حزب مشارکت» به مناسبت هائی، در عرصه سیاست پدید آمدند ولی موفقیتی نداشتند.این مطلب در مهرماه 1386 -نوشته و دروبلاگ تقریرات در بلاگفا که مسدود شده است منتشر گردید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر