چگونه می توان ملکوت را مشاهده کرد؟

رسول اكرم ( ص ) می‏فرمايد :

« لولا ان الشياطين يحومون حول قلوب‏ بنی‏ادم لنظروا الی ملكوت السموات » "

اگر نه اين است كه شياطين‏ گرد دلهای فرزندان آدم حركت می‏كنند و غبار و تاريكی ايجاد می‏كنند ، بنی‏آدم می‏توانست با چشم دل ، ملكوت را مشاهده كند .

هم چنين فرمود :

« لولا تكثير فی كلامكم ، و تمريج فی قلوبكم ، لرايتم ما اری ، و لسمعتم ما اسمع »

اگر نبود پر حرفي ها و حرف های اضافی شما، و اگر نبود تمريج ( چمن ) در دل شما كه دلتان حالت چمن را دارد و هر حيوانی در آن می‏چرد ، می‏توانستيد آنچه را كه من می‏بينم ببينيد و صداهايی را كه من می‏شنوم بشنويد .

يعنی‏ لازم نيست آدم پيغمبر باشد تا بتواند اين چيزها را ببيند و يا بشنود ، گاهی غير پيغمبر هم ، اينها را می‏شنود ، مثل مريم كه می‏شنيد . علی ( ع ) كودك ده ساله‏ای بود كه در كوه حرا همراه پيغمبر بود . اولين‏ باری كه وحی بر رسول اكرم ( ص ) نازل شد و عالم برای پيغمبر دگرگون شد ، علی ( ع ) همان صداهايی را كه پيغمبر از غيب و ملكوت می‏شنيد . می‏شنيد . خود علی ( ع ) در نهج البلاغه نقل می‏كند ، می‏گويد : به پيغمبر عرض كردم‏ « يا رسول الله و لقد سمعت رنة الشيطان حين نزول الوحی عليه » صدای ناله‏ شيطان را برای اولين بار كه وحی نازل شد ، شنيدم . بعد پيامبر فرمود : «انك تسمع ما اسمع ، وتری ما اری » بله ، آنچه من می‏شنوم تو می‏شنوی و آنچه من می‏بينم تو می‏بينی ، « الا انك لست بنبی » ولی در عين حال‏ تو پيغمبر نيستی .
بنابراين ، تصفيه نفس ، اخلاص ، دور كردن هوی و هوس نه تنها اثرش‏ اين است كه قلب انسان را صاف می‏كند ، بلكه اثر بيشتر و بالاتری دارد و آن اين است كه [ به واسطه آن ] علم و حكمت از درون انسان می‏جوشد . برگرفته از کتاب " انسان کامل"

۱ نظر: