اگر مردم حرمت داشتند...!!

1 - اگر مردم مورد احترام بودند مسئولین امنیتی و انتظامی از این که چهره فرهنگی شهر مورد اهانت قرار گرفته ، از آنان که بلیط تهیه کرده بودند و برای فرزندان و خانوده خود برنامه ریزی کرده بودند تا یک روز شاد داشته باشند ، اما عده ای لباس شخصی به نام ... و در اصل هرج ومرج طلب و قانون شکن جلسه آنها را به هم ریختند ؛ به خاطر ناتوانی در تأمین و امنیت و اداره یک جلسه فرهنگی از مردم معذرت خواهی می کردند.

2- اگر مردم حرمت داشتند مدعی العموم استان با تنظیم کیفرخواست علیه خاطیان ؛ آنها را به پای میز محاکمه می آورد!!

3- اگر مردم حرمت داشتند ؛ مجریان قانون و متولیان نظم اجتماع ، 21 ملیون تومان هزینه برپایی کنسرت سراج را از برهم زنندگان این گردهمایی فرهنگی ، وصول می کردند...!!

4- اگر مردم حرمت داشتند و اگر مسئولین جرأت داشتند !! به جای عودت بهای بلیط خریداری شده به مردم ؛ به آنان قول می دادند در اسرع وقت و حداکثر تا هفته آینده کنسرت سراج را در کرمانشاه بهتر از قبل برگزار خواهند کرد.

5- اگر مردم مورد احترام بودند و اگر ولی نعمت بودند و اگر فقط در لفظ و گقتار عزیز نبودند و فقط در روزهای موردنظر و از طبقه و گروهی خاصی از آنها برای اهداف مشخصی تمجید نمی شد ؛ مسئولین استان در برابر حرمت شکنی شخصیت و حقوق اجتماعی آنان سکوت نمی کردند و این چنین یک گروه مدعی و قانون شکن ، انسانیت و حقوق اجتماعی خلق خدا را مورد تعرض قرار نمی دادند و با کمال خشوع و خضوع در برابر آنان عذر خواهی می کردند.

۲ نظر:

  1. اصلا نوع تفکر رایج و غالب ، نمی تواند برای فردیّت افراد و آحاد اجتماع، محلی قائل شود. و دیگر اینکه حسب ارزش های سلیقه ای و البته حاکم روز، مصادیق هم از درجات اعتباری متفاوتی برخوردارند ... پس موضوعی مانند موسیقی - بما هو موسیقی - در نازل ترین مکان قرار دارد و الحق مع القدرة

    پاسخحذف