مردم جهان درباره حمله به ایران چه فکر می کنند؟

بر اساس نظر سنجی یک موسسه افکار سنجی در آمریکا اکثریت مردم 22 کشور جهان از میان کشورهای غربی و اسلامی از استفاده از نیروی نظامی برای آنچه که ممانعت از دست یابی ایران به سلاح هسته ای خوانده می شود ، حمایت می کنند .
به گزارش عصر ایران موسسه افکار سنجی " پیو " در این نظرسنجی نظر 25 هزار نفر از مردم 22 کشور جهان در فاصله روزهای 7 آوریل تا 8 می 2010 ( یک ماه) را درباره حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران مورد سنجش قرار داده است .
بر اساس نتایج این نظر سنجی در 16 کشور از این 22 کشور حمایت مردم از حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران بالای 50 درصد است و تنها در 6 کشور بیش از 50 درصد از مردم مخالف کاربرد گزینه نظامی هستند .
در نیجریه از بین 22 کشور بررسی شده بیشترین حمایت از حمله نظامی به ایران وجود دارد و 71 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی در این کشور حمایت خود را از حمله احتمالی نظامی به ایران اعلام کرده اند . پس از نیجریه افکار عمومی در آمریکا با حمایت 66 درصدی از حمله نظامی به ایران در جایگاه دوم قرار دارند و پس از آمریکا در فرانسه 59 درصد از مردم موافق گزینه نظامی هستند در حالی که در فرانسه یک اقلیت قاطع و چشمگیر با جنگ مخالف اند و 41 درصد از مردم این کشور گزینه برخورد نظامی با ایران را قویا رد کرده اند .
همچنین در کشورهای آلمان ، اسپانیا و بریتانیا به ترتیب این شاخص 51 ، 50 و 48 درصد است و در همین کشورها به ترتیب 39 ، 34 و 37 درصد از پرسش شوندگان گفته اند که حتی به قیمت تسلیح اتمی ایران نباید با این کشور جنگ کرد .
در میان کشورهای اسلامی نیز در مصر 55 درصد از پرسش شوندگان از جنگ با ایران حمایت کرده اند . در اردن این رقم 53 درصد و در لبنان 44 درصد است . با این حال در لبنان 37 درصد از پرسش شوندگان مخالفت صریح خود را با حمله به ایران ابراز داشته اند .
در ترکیه موافقان گزینه جنگ با ایران در اقلیت قرار دارند و تنها 29 درصد از مردم این کشور با گزینه نظامی برای برخورد با برنامه هسته ای ایران ابراز موافقت کرده اند در حالی که 37 درصد از مردم ترکیه به طور جدی مخالفت خود را با گزینه نظامی ابراز داشته اند .
در روسیه موافقان و مخالفان جنگ با ایران در عدد 32 درصد برابرند ، در چین 43 درصد از پرسش شوندگان مخالفت خود را با کاربرد گزینه نظامی برای حل و فصل بحران اتمی ایران ابراز داشته اند و تنها 35 درصد از مردم این کشور گفته اند که می توان از نیروی نظامی نیز در حل این بحران مدد جست .
در ژاپن نیز 55 درصد مردم مخالف جنگ هستند و تنها 34 درصد از پرسش شوندگان اعلام کرده اند که می توان در موضوع هسته ای ایران به نیروی نظامی توسل جست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر