جاذبه های دیدنی کرمانشاه

مجموعه عکس های این صفحه از وبلاگ خانم منصوره کتابی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش گرفته شده است. برای دریافت توضیحات هر عکسی و یا بزرگ نمایی آن و هم چنین دیدن عکس های دیگری ، بر روی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

غار قوری قلعه در کرمانشاه پارک کوهستان کرمانشاه غار قوری قلعه در کرمانشاه

طاق بستان غار قوری قلعه در کرمانشاه غار قوری قلعه در کرمانشاه

سراب نیلوفر کرمانشاه سراب قنبر کرمانشاه در دی ماه 86 طاف بستان

دور نمای کرمانشاه از پارک کوهستان پارک کوهستان کرمانشاه سراب نیلوفر کرمانشاه

طاق بستان طاق بستان طاق بستان

طاق بستان طاق بستان غار قوری قلعه در کرمانشاه

غار قوری قلعه در کرمانشاه طاق بستان بازار کردی کرمانشاه


گیوه یکی از سوغاتی های کرمانشاه گربه زیبای خانه ما گربه های وورجک روی درخت

روستای شمشیر در کرمانشاه گوچه باغی در روستای شمشیر چشمه طبیعی بیستون

معبد آناهیتا در کنگاور معبد آناهیتا در کنگاور معبد آناهیتا در کنگاور

نقش برجسته مهرداد و گودرز دوم چشمه طبیعی بیستون پل قدیمی بیستون

مجسمه هرکول در بیستون کوه بیستون نمای کوه بیستون و فرهاد تراش از دور

کتیبه بیستون گندم زار های کرمانشاه در آذر ماه 88

لباس محلی پاوه و اورامانات

گربه های ملوس خانگیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر