دو خبـــر اقتصادی "سهم ماهانه هر ايراني از یارانه نقدی" و" قيمت بنزين در سال آينده "


با تصويب رقم درآمد 20 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در تلفيق، سهم هر ايراني از يارانه نقدي در سال 89 در صورتي كه به طور مساوي بين 60 ميليون متقاضي تقسيم شود، 16 هزار و 600 تومان در ماه مي شود.

سهم ماهانه هر ايراني از یارانه نقدی

به گزارش کارمندنیوز ، كميسيون تلفيق در حالي صبح امروز رقم پيشنهادي دولت براي آزادسازي 40 هزار ميليارد تومان يارانه را در سال 89 نپذيرفت و با 20 هزار ميليارد تومان موافقت كرد كه با محاسبات ساده رياضي در مي يابيم، اگر طبق قانون 50 درصد درآمد هدفمند سازي يارانه ها به صورت نقدي بين 60 ميليون نفري كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كردند و متقاضي دريافت يارانه هستند به طور مساوي تقسيم شود، به هر نفر در هر ماه 16 هزار و 600 تومان خواهد رسيد.

اين در حالي است كه طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، تورم ناشي از آزاد سازي اين ميزان يارانه در سال آينده بيش از 37 درصد خواهد بود و بايد ديد كه اين رقم يارانه نقدي با توجه به تورمي كه به دنبال خواهد داشت، آيا كفاف هزينه هاي اجراي اين طرح از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي را مي دهد يا خير و قشر آسيب پذير جامعه توان جبران افزايش هزينه هاي ناشي از تورم را با اين ميزان يارانه نقدي خواهند داشت.

يكي از دلايل دولت در پيشنهاد رقم 40 هزار ميليارد تومان، افزايش رقم پرداختي يارانه نقدي در حد كفاف هزينه ها بود كه البته بايد با در نظر گرفتن تورم ناشي از آن نظر مخالفان اين پيشنهاد را هم در نظر گرفت.

كميسيون تلفيق در حالي نظر دولت را امروز رد كرد كه اين مصوبه براي نهايي شدن بايد در صحن مجلس به راي گذاشته شود و احتمال تغيير مصوبه تلفيق در صحن وجود دارد.

اين كميسيون در حالي پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمندكردن يارانه ها از سوي دولت را رد كرده است كه ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري پيشتر از عدم امكان اجراي اين طرح در صورت رد پيشنهاد دولت خبر داده بود، البته وي امروز در جلسه كميسيون تلفيق نقل اين اظهارات را تكذيب كرد و گفت كه مدعي عدم اجرا نشده است.

سهميه بنزين سال آينده به 80 ليتر در ماه کاهش مي يابد و قيمت آن نيز بيش از 250 تومان تعيين خواهد شد.


به گزارش کارمندنیوز ، مويد حسيني صدر در گفتگو با آريا گفت:اگر دولت بخواهد به قانون توجه کند وسقف هدفمند کردن يارانه ها را 20هزار ميليارد تومان در نظر بگيريد چاره اي ندارد جز آنکه همراه با کاهش سهميه ماهانه بنزين را دو نرخي ارائه کند.

وي افزود:قوه مجريه در صورت اصرار مجلس بر سقف هدفمند سازي مذکور قصد دارد بيشتر اين مبلغ را از طريق افزايش قيمت بنزين تامين کند از اين رو سال 89 بنزين آزاد 600تومان و بنزين سهميه اي 300-250 تومان عرضه خواهد شد.

نماينده مجلس هشتم خاطر نشان کرد:درچنين شرايطي قيمت گازوئيل کمتر از 150 تومان و بالاتر از 100 تومان مصوب مي شود که اين سطح از حذ ف يارانه ها تورمي حدود 40 درصد رابرجامعه مترتب مي کند.

وي در پايان اضافه کرد:در صورتي که دولت بر آمد 40 هزار ميليارد توماني خود از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي اصرار نمايد قاعدتا نرخ تورم درسال آتي فراتر از 40 درصد خواهد رفت.


۱ نظر: