دور باد و کور باد

الله اکبر به معز متفکر سید احمد خاتمی

بـــــــــدون توضیــــــــــــــح

طرح سيد احمد خاتمي براي شاداب کردن مجلس خبرگان

من طرحي را در ارتباط با شاداب شدن مجلس خبرگان رهبري در نظر دارم که البته اين طرح را در هيات رئيسه مجلس خبرگان مطرح کرده ام و در هيات رئيسه مورد قبول قرار گرفت و بايد آن را بنويسم و به کميسيون آيين نامه ارايه دهم.وي ادامه داد: در حال حاضر نطق هاي قبل از دستور در آغاز جلسه بيان مي شود و اين باعث مي شود که زمان با نشاط مجلس خبرگان رهبري گرفته شود، من پيشنهاد کردم که مثل مجلس شوراي اسلامي در ابتداي جلسه مجلس خبرگان رهبري که وقت بانشاط جلسه است اين مجلس وارد دستورها شود و بعد از آن نطق ها توسط اعضا بيان شود البته اين طرح را هنوز ارايه نکرده ام و به احتمال زياد در اين اجلاسيه ارايه خواهم داد.

دور باد و کور باد چشم کور حسودان از تعرض به این نوابغ و اندیشمندان که می دانند نشاطی در پیران نیست واگر هست اول صبح است و بعد گرفتاری و خستگی!!! پیش می آید.

چه می شد اگر این آقایان خاموش می ماندند و کمتر سخن می گفتند و همه چیز را با صراحت نمی گفتند و به کنایه اکتفا می کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر