غرور ماندگار

غرور ماندگار

سربازی در جنگ ، روی سینه ابوجهل نشست و خواست سرش را از بدنش جدا کند ؛ ابوجهل گفت : سرم را از این جایی که می خواهی ببری ، پایین تر قطع کن .

گفت: چرا !؟مگر فرقی می کند بالا یا پایین!؟

ابوجهل گفت : برای این که وقتی سرم را ، سر نیزه کنند ، از همه بلندتر باشد وهمه بدانند و بفهمند این سر ابوجهل است !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر