هفت دشمن انسان

هفت چيز انسان را از پاي در مي آورد و هلاک مي سازد؛

سياست بدون شرف،

لذت بدون وجدان،

پول بدون کار،

شناخت بدون ارزشها،

تجارت بدون اخلاق،

عبادت بدون فداكاري،

ودانش بدون انسانيت...

مهاتما گاندي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر