فضیلت نماز اول وقت

پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به اميرالمومنان علي عليه السلام فرمودند يا علي با وضو كامل در اول وقت اقامه نماز كن و نماز را از اول وقتش به تاخير نينداز چون تاخير نماز بدون علت خداوند قهار را به خشم خواهد آورد. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) ميفرمايد وقتي آفتاب از نصف النهار گذشت درهاي آسمان گشوده ميشود و دعا در اين هنگام مستجاب ميگردد پس خوشا به حال كسي كه در اين ساعت عمل صالح از او بالا رود ضمانت پيامبر اكرم براي نماز گزار دراول وقت: پيامبراكرم فرمود هيچ بنده اي نيست كه اهتمام به اوقات نماز نمايد و مواضع آفتاب را براي وقت نمازش وقت كند مگر اينكه من ضمانت مي كنم براي او در دم مرگ راحتي راه و دفع و رفع هموم و تألم و اندوه و نجات آتش را.

در نامه اي كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام براي محمد ابي بكر، زماني كه او را به ولايت مصر گمارده بود، نوشت. مي فرمايد:

مراقب اوقات نمازت باش و آن را در وقت مقرر خود به جا آور، به خاطر فراغت قبل از وقت نماز اقدام به اقامه آن نكن و همچنين به خاطر

كاري كه داري آن را به تاخير نينداز براي نمازت اهميتي خاص قائل شو و حساب جدايي، براي آن باز كن و هرگز نمازت را تابع چيزهاي ديگر قرار نده، بلكه سعي كن همه چيز را تابع وپيرو نماز كني زيرا مردي از رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) از اوقات نماز پرسيد حضرت چنين فرمود جبرئيل در هنگام زاول شمس كه آفتاب مقابل حاجب و ابروي راست او بود نازل شد. سپس جبرئئل وقت نماز عصر آمد كه در آن هنگام سايه هر چيز به قدر و اندازه ي خود آن چيز گرديده بود. سپس نماز مغرب را وقتي كه خورشيد غروب كرد به جا آورد. آنگاه نماز عشاء را هنگامي كه حمره مغربيه زايل شد، خواند وبه جا آورد و سپس نماز صبح را هنگامي كه تاريكي آخر شب بود و ستارگان مشبك بودند به جا آورد.

آنگاه اميرالمؤمنين عليه السلام اضافه فرمود: اي محمدبن ابي بكر! نمازت را در اين اوقات به جا آور و ملزم باش به اينكه كار نيك انجام دهي، و سنت حسنه به جا آوري و راه روشن و راست را انتخاب كني و در اين صورت از صراط مستقيم خارج نخواهي شد و پيرو حق باشي و به راه راست بروي.عدالتیان

دیگر مطالب مرتبط:

- اهميت نماز در اول وقت

- ثروت يا نماز اول وقت؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر