بخوان وتدبّرکن وبه کارگیر

وصیّت های ده گانه حسن البنا


****


1. هر گاه ندای اذان را شنیدید،در هر شرایط و حالی که هستید ، برخیزید و به سوی مسجد و نماز
جماعت روان شوید.


2. قرآن را بخوانید و به صورتی دقیق در فهم معانی آیات آن تلاش کنید یا به آن گوش فرا دهید.از ذکر
خدا غافل نشوید و اوقات خویش را بیهوده تلف نکنید.


3. برای یاد گیری وسخن گفتن به زبان
عربی فصیح ، تلاش جدّی بنمایید ، زیرا تکلّم به زبان عربی ازشعائر اسلام است.


4. در بحث و گفتگو زیاده روی نکنید تا به مجادله نینجامد زیرا مجادله درهر حالی مذموم و بی خیر است.


5. از خندیدن بسیار خودداری کنید ، زیرا قلبی که با خداوند تبارک وتعالی در ارتباط باشد ، آرام و با وقار است.


6. از مزاح و شوخی دوری نمایید، زیرا انسانهای مجاهد و با هدف همة امورشان جدی و جدیت می باشد.


7. به هنگام سخن گفتن صدایت را به اندازة احتیاج بلند کن ، زیرا بیش ازآنچه لازم است ، حماقت می باشد.


8. از غیبت دیگران و زخم
زبان زدن و توهین به آنها خودداری کن و جز به خیر و نیکی زبان به سخن مگشای.


9. باهر برادری که ملاقات نمودی ، سعی کن خوب او را بشناسی، زیرا اساس دعوت ما بر محبت و شناخت پایه ریزی شده است.


10. به راستی مسؤولیت وکارهای ما بیش از اوقات ماست. پس لازم است دیگران را در سود بردن از اوقاتشان یاری کنید وچنانچه خود کاری و مسؤولیتی دارید ، در ادای آن از وقت صرفه جویی و اختصار نمایید.


حسن البنا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر