اعتراض و اعتصاب غذا در دانشگاه رازی کرمانشاهسه شنبه ۱۰ آذر دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در اعتراض به ایجاد خفقان در این دانشگاه، بازداشت بابک غیاثی دانشجویان این دانشگاه، احضارهای انضباطی و همچنین مشکلات صنفی و مدیریت نامطلوب دانشگاه دست به اعتصاب غذا و اعتراض زدند .

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در این اعتصاب غذای گسترده در مقابل سلف سرویس مرکزی دانشگاه رازی، دانشجویان ظروف غذای خود را در یک از مقابل سلف تا دانشکده فنی به طول بیش از 700 متر بر روی زمین چیدند .

تجمع امروز دانشجویان رازی در ابتدا در اعتراض به مسائل و مشکلات مختلف این دانشگاه به صورت آرام در مقابل سلف مرکزی شکل گرفت که پس از انتشار خبر بازداشت بابک غیاثی دانشجوی این دانشگاه دانشجویان به شدت خشمگین شده و در مقابل دانشکده فنی دانشگاه رازی دست به اعتراض زدند .

همچنین پس از انتشار خبر بازداشت بابک غیاثی کلاس های درس این دانشگاه در اعتراض به این مساله توسط دانشجویان تعطیل شد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر