برکات زندان

دیشب شبکه اول سیما ، در میزگردی که قبلاً آن را تبلیغ کرده بود با حضور سعید حجاریان و سعید شریعتی و محمد عطریان فر ، به آسیب شناسی حوادث بعداز انتخابات خرداد 88 پرداخت . که احتمالا همه آن را دیده اند و شندیده اند. توابین سیاسی ! بخصوص محمد عطریانفر با ولع و علاقه و شوق خاصی ، در بیان برکات زندان در بازشناسی رفتار سیاسیون ، فصل کاملی پرداختند. ما به موضع گیری سیاسی آنان و اهداف سیما از این اقدام کاری نداریم ولی به نظرمان آمد به مردم بگوییم که ؛ همه غفلت کردیم و بخصوص ایام ماه مبارک غفلت کردیم و اشتباه دعاکردیم که گفتیم : اللهــم فک کــل اسیر باید می گفتیم : اللهـم اسِّجـن کـل مسئول !! خدایا به لطف خودت زندان را نصیب همه مسئولین اجرایی و سیاسی کشور بگردان ! تا در یک آرامش سه ماه در زندان ، به بازنگری تصمیمات و رفتارهای خود بپردازند و مردم را با تصمیم ها و گفته ها و سخنان نسنجیده خود ، دچار مشکل نکنند و درغیاب آنان کشور در آسایش و آرامش باشد. اللهم الرزق السجن لکل رجال السیاسیه....

البته با این برکاتی که زندان در روشنگری دارد و غفلت زدگان سیاسی و اجرایی را بیدار می کند ؛ ما آرزو داریم بعد از رهایی و اتمام دوره زندان اصلاح طلبان ، نوبت به سیاسیون اصولگرا برسد تا آنان هم در یک دوره سه ماه زندان، به باز خوانی رفتار غلط و غفلت زده خود بپردازند و بیدار شوند و بدانند در این مدت چه بلایی به سر مردم و کشور آورده اند و از عمل خود، توبه کنند و بعد آنان دولتیان امروزی و سپس مجلسیان فعلی و بعد مدیران میانی و بعد روحانیون سیاسی و حتی علمی ( چون اینان نمی دانند که چه می خوانند، زندان بروند و در آرامش فکر کنند متوجه غفلت خود می شوند) بعد دانشگاهیان و دانشجویان بعد معلمان و دانش آموزان و همین طور گروه گروه از مردم تا... این که به لطف خدا همه مردم ایران یک دوره سه ماه زندان آموزشی و تربیتی را با آرامش در زندان بگذرانند و از غفلت ها و گفته های نا بجای خود بیدار شوند.

چنان چه وقت بود و جا بود " هم پیمانان خارجی" را ، مدتی زندانی کنیم و اگر این سران سیاسی و دولتیان آمریکای لعنتی مدارا بکنند و اجازه بدهند ، آنان را در زندان های خودمان سه ماه یا بیشتر نگه داریم؛ آنان روشن و بیدار می کنیم و به آنها می فهمانیم که چه راه اشتباهی در تصمیمات بین المللی خود دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر