آزادگی در تحمل سختی هاست .

آورده اند :

مردي غلامي داشت خردمند، روزي آن مرد با غلام ، به باغي مي رفت، در ميان راه خيار بادلنگي پاك كرد، نيمي به غلام داد و نيمي به جهت خود نگاه داشت تا بخورد. غلام به نشاط آنرا خوردن گرفت، چون خواجه بچشيد تلخ بود.

گفت: اي غلام، خيار بدين تلخي تو را دادم و به نشاط تمام خوردي و به رغبت به كار بردي؟

گفت :« اي خواجه، از دست تو ، شيرين و چربي بسيار خوردم، شرم داشتم كه بدين قدر تلخي از خود اثر كراهيت ظاهر كنم»

خواجه گفت: « چون شكر نعمت چنين مي گزاري، تورا بندگي نگذارم.»

و بدين طريق آزاد مردي به سعادت آزادي برسيد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر