آیا ستون های انقلاب ، ستون پنجم دشمن هستند؟


چریک پیر ، سر به زیر انداخته و ناراحت بود ، غمی عمیق بر چهره داشت ، مبارزی که بازچویان دادگاهی رژیم سابق را خسته کرده بود ، امروز خود خسته دوستان بازجوی خود بود . مغز اصلاحات ، همه بافته های ذهن طرفداران خود را در ارائه نظراتش پنبه کرد و در یک کلام اعتماد مردم را به اصلاحات و توانایی هایش در پیگیری حقوق مدنی، دچار تردید کرد که جبران آن به گذشت روزگار نیاز دارد و به سختی ترمیم می شود و نیازمند فراموشی این رفتارها ، از ذهن جامعه است .

.دادگاه چهارم ، شایعات مرگ تاج زاده را تکذیب کرد و انگشت تمام اتهامات را به سوی موسوی و حامیان قدرتمند او نشانه گرفت یعنی مردان اولیه انقلاب !! ، آیا ستون های انقلاب ؛ ستون پنجم دشمن هستند ؟ همان کسانی که در نگاه عموم مردم ، جزء مردان درجه اول انقلاب هستند و اگر بگوییم ، مردم ؛ انقلاب و این افراد را همراه هم می شناسد به گزافه سخن نگفته ایم؟ آیا این محاکمات ؛ اعتماد شکسته مردم را به مسئولان خود را ترمیم می کند ؟ آیا هر که در انقلاب به هر اندازه خدمت کرد و امروز از قدرت کنار گذاشته شده ، ستون پنجم دشمن و عامل بیگانه در بوجود آوردن انقلاب مخملی و برانداز علیه نظام و توطئه گر است؟

حوادث بعداز انتخابات دو صفحه دارد ؛ مردان صفحه اول آن در حال بازجویی از عملکرد خودهستند ، آیا نوبت به بازخواست ازمردان صفحه دوم آن می رسد ؟ یا روزگار نقش آنان را در دل خود برای آیندگان بیان می کند؟ داستان حوادث بعداز انتخابات خرداد88 داستان هزارو یک صفحه ای است که روز یک ورق آن بیان می شود.

متن دفاعیات سعید حجاریان

متن كامل كيفرخواست علیه اعضای مشارکت و مجاهدین انقلاب

متن كامل دفاعيه سعيد شريعتي

متن كامل كيفرخواست و دفاعيه آقايي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر