سریال « محاکمه »

فکر می کردیم زمستان امسال را با تماشای سریال جدید « محاکمه » می گذرانیم ؛ دیدیم که وعده ها دروغ از آب درآمد و این همه خط و نشان کشیدن برای سران فتنه ، برای سرگرم کردن مردم به همان بازی های سیاسی معمول بود .

ما چه فکر می کردیم و چه شد؟ بعداز آن همه تبلیغ تلوزیونی و توپ و تشرهای مسئولان و مداحان ( بقول مهدی کروبی معرکه گیر ) و التهاب سخنرانان مراسمات مذهبی در مورد محاکمه سران فتنه و اعلام تصمیم قاظع نظام مبنی بر برخورد و محاکمه میرحسن موسوی و مهدی کروبی و اگر فرصت بود ایضاً محاکمه سیدمحمدخاتمی ؛ خودمان را برای دیدن و شنیدن یک نبرد گفتاری جانانه بین فرزندان انقلاب و به محاکمه کشیدن سی سال مدیریت جمهوری اسلامی، ( همانند مناظرات تلوزیونی تبلیغات دوره دهم ریاست حمهوری) آماده و برای تنوع در شنیدن و دیدن و افسوس خوردن ، مقداری هم تنقلات را آماده کردیم که از این سریال جذاب در این زمستان سرد بهره کافی ببریم که یک مرتبه این آقای سخنگوی قضایی همه بافته های ذهن ما به هم ریخت و اعلام کرد : جناب مصحلت سنج اعلام کرده است که فعلاً اقتضائات امروزی ایجاب نمی کند و ایشان صلاح نمی دانند این سریال پخش شود و مردم هم فعلاً ،کماکان در بدبینی به عالم و آدم و به خود واطرافیان باقی بمانند تا با این سرگرمی های ذهنی و نشر بی اعتمادی ها، موضوع پیشرفت کشور و برنامه ریزی برای رشد و ترقی خدمات شهری و رفاه مردم فراموش شود و آنان که می دانند خوب مردم سواری کنند به راحتی بر اسب مدیریت خود سوار باشند و مبادا بر مردم روشن شود که در اداره کشور و تدبیر امورمهمه خلایق به کجا می رویم ...و ما چه خیال خامی داشتیم !!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر