روزگار مرگِ انسانیت

وقتی این مصاحبه اخیر رئیس جمهور در دفاع از معاون اول خود را با مناظره وی با میرحسین موسوی که در آن زمان با صراحت و در یک برنامه زنده تلوزیونی با مخاطبان ملیونی اتهاماتی را به هاشمی رفسنجانی نسبت داده شد و هیچ سندی هم ارائه نکرد و نشد و کسی هم به قوه قضائیه هم شکایت نبرد، و کسی هم به ایشان معترض نشد و شایدبعضی تشویق هم کردند....؛ مقایسه کنیم می فهیمیم که بــد تا زمانی بد است علیه دیگران باشد و وقتی علیه ما و به ضرر ما شد هم غیر شرعی است هم نجس است هم زشت است و هم بی تقوایی است و هم .... است .امیدوارم آن چنان بگوییم و رفتار کنیم که بعضی شعرها برایمان تداعی نکند و نگوییم :

قرن ما

روزگار مرگِ انسانیت است

سینۀ دنیا ز خوبیها تهی است

صحبت از آزادگی، پاکی، مروت ابلهی است

صحبت از «موسی»و «عیسی»و «محمد»نابجاست

قرن «موسی چمبه»هاست

*******

«اینکه یک نفر بیاید در یک برنامه زنده تلویزیونی به معاون اول رئیس جمهور تهمت بزند خلاف همه قوانین کشور است. قاعدتا کسی که اتهام می زند باید یک دلیل و مدرکی داشته باشد. من این را یک حرکت سیاسی می دانم که متاسفانه با بی تقوایی همراه است.

‌من نمی‌دانم که چرا برخی اصرار دارند خلاف قانون عمل کنند؛ اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی فردی که خود متخلف است به کسی که حضور ندارد تهمت و اتهام بزند خیلی بد است. این کار باید اصلاح و جبران شود و برخی معاونت های صدا و سیما باید دقت و مراقبت بیشتری کنند.» [ رئیس جمهور]

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر