روباه و الاغ

الاغ به روباه گفت:

در حيله گري،زبانزد انسان ها و سرآمد ديگر حيوانات هستي، حال که آنان، مرابه سادگي و نفهمي مي شناسند.آيا مي گويي که چه کسي اين درس رابه تو آموخته است؟

روباه به خونسردي پاسخ داد:

نياز.

الاغ با تعجب پرسيد:

نياز را از کجا آوردي ومن چگونه مي توانم آنرابه دست آورم؟

برقي از حيله درچشمان روباه درخشيد وپاسخ داد:

"دوري از انسان،ترس از دشمن قوي تر،گريختن از هم نوع و پاسخ گفتن به خواسته شکم."

جبران خليل جبران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر