نگاهی به مسائل روز

اخبار و و اظهازنظرهای مقامات قضایی و مسئولین کشور در چند روز اخیر حکایت از تصمیم آنان برای تکمیل و پایان دادن پرونده حوادث پس از انتخابات خرداد88 دارد. این که تلوزیون در اخبار خود از زبان سخنرانان مراسمات صریحتر از گذشته از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سیدمحمدخاتمی به عنوان سران فتنه 88 اسم می برد ؛ نشان از آماده کردن فضای عمومی جامعه و افکار عمومی و به نوعی تستِ عکس العمل اقشار مختلف اجتماع در مواجهه با این موضوع است. دستگیری این افراد حکایتی شبیه دستگیری و محاکمه عبدالله نوری و علامحسین کرباسچی همراه با حاشیه ها و موضوعات جدید را در ذهن مردم تداعی و زنده خواهدکرد.

آیا این موضوع مهم موجب عکس العمل و حوادثی در اجتماع خواهدشد یاخیر؟ پاسخ به این سوال مشکل است ؛ چون از طرفی طولانی شدن فاصله اتفاقات تا زمان این اقدام روحیه و نگاه جامعه را در عمل تحت تاثیر قرار داده است و از طرفی دیگر افکار عمومی در این ایام مشغول تطبیق موقعیت اقتصادی خود با موضوع طرح هدفمندی یارانه هااست. بنابراین توده مردم در اندیشه دیگر هستند ولی عکس العمل دانشجویان و طبقه متوسط اجتماع را نمی توان پیش بینی کرد . اگرچه به طور قطع مراکزی در هدایت افکار عمومی اقدام به برگزاری راه پیمایی هایی خواهند نمود تا بتواند در بروز حوادث دیگری جلوگیری کندو هدایت افکار جامعه را به عهده بگیرد. اما باید دید روحانیون حامی این جریان چه خواهند گفت وچه عکس العملی خواهد داشت!

۱ نظر: