آنان که آمدند و مدتی بودند و رفتند( 2)

آنان که آمدند و مدتی بودند و رفتند ...( 2 )

به بهانه آغاز بکار فرنیوز

ادعا نمی کنم که با تمام صفحات مجازی کرمانشاهیان آشنا هستم ولی می توانم بگویم بیش از 5 سال است که شاهد تولد و مرگ قریب به اتفاق وبلاگ ها و سایت های کرمانشاه بوده ام و کمتر سایت و یا وبلاگی بوده است که پا به صحنه فعالیت خبری و سیاسی کرمانشاه بگذارد و سابقه ای از آن در تقریرات نباشد. شاید بتوانم ادعا بکنم تنها وبلاگ ماندگار کرمانشاه طی پنج سال گذشته تقریرات بوده است که یک بار هم مورد لطف قرار گرفت و تمام سوابق او را در بلاگفا مسدود و فیلترکردند و ما هم برای در امان بودن سوابق نوشته هایمان مجبور شدیم از جمع دوستان به دامن بیگانگان یعنی همین آدرس فعلی نقل مکان کنیم !

با وجود اندیشمندان و افراد اهل علم فراوان ؛ کرمانشاه نیازمند چندین سایت تحلیلی خبری منطقه ای با دیدگاه و گرایش های متنوع است تا بتواند در اثرگذراری و خبر رسانی در عرصه اخبار کشور سهیم باشد اما این مهم تا به حال عملی نشده است .

تأسیس خبرگزاری و ارائه تحلیل و تغذیه وبلاگ های فصلی و متطقه ای نیازمند یک تیم قوی و با انگیزه و با پشتوانه مالی و علمی و هنری است و علت اصلی تعطیلی بیشترسایت های کرمانشاه هم ، وجودهمین و نقیصه بوده است . کاربران اینترنت، داری سلایق و ذائقه های مختلف هستند و هرکدام بخشی از یک سایت را پیگیری می کنند ؛ هنر و سیاست و اقتصاد ویا تحلیل مسائل مختلف اجتماعی همه و همه نیازهای افراد هستند سایت و یا وبلاگ اگر جنبه شخصی داشته باشد می تواند یکی از این موضوعات را داشته باشد ولی اگر حبرگزاری باشد و ادعای مرکزیت خبر وتحلیل اشته باشد باید با یک تیم قوی مدیریت یشود . برای ماندگار ی در دنیای مجازی باید به این مهم پرداخت تا بتوان مخاطب را حفظ کرد و تأثیرگذار بود و الا "کپی اخبار و تحلیل های سایت های شناخته شده یک گرایش خاص " و ارائه آن به مخاطب امروزی ، اعتماد کاربران را ضعیف می کند و در دراز مدت فقط صاحب سایت می ماند و سلایق خود !!

جدیدترین سایتی که از یک از افراداهل ذوق و هنرمند کرمانشاهی راه اندازی کرده است " فر نیوز " است این سایت هم برای ماندگاری نیازمند توجه به این مطالب و مطالب گفته نشده ای است که مدیران آن بهتر از ما می دانند . ما با تبریک آغاز فعالیت این سایت منطقه ای امیدواریم که بتواند در ارائه وتحلیل ها وخبر رسانی های منطقه ای محل رجوع کاربران اینترنت قرار بگیرد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر