خیابان های شلوغ و پر ترافیک

وضعیت ترافیک ، درخیابان های کرمانشاه به مرحله بحران در عبور مرور وسایل نقلیه نزدیک می شود. خیابان های شلوع، نشان می دهد که مدیریت کلانشهر کرمانشاه در هدایت و مدیریت ترافیک ناتوان و بهت زده است و نمی تواندبرای رفع این مهم ،چاره اندیشی بکند. چاره کار را باید از کارشناسان ترافیکی خواست و تا زود است باید برای بازکردن گره ترافیکی در خیابان های شهر اقدام کرد. این مشکل مربوط به یک خیابان و دو خیابان نیست، آمدو رفت در تمام شهر خسته کننده و نگران کننده است . ناوگان حمل و نقل شهری بی توجه به جایگاه و حرمت شهروندان ،جوابگوی سرویس دهی به موقع به شهروندان را نیست.

آیا متولیان استان نمی توانند از اتاق های بسته بیرون بیایند و این مهم را از نزدیک و بدون حاشیه و با حضور در وسایل نقلیه عمومی و در بین مردم مشاهده و برای رفع مشکلات تصمیم گیری نمایند؟ آیا می خواهند فقط به ذهنیات خود اعتماد و براساس گزارش های هدایت شده افرادخاص، تصمیم گیری نمایند؟

بجز هدر دادن و تحمیل هرینه های مالی و زمانی برمردم ؛ عوارضی از قبیل عصبانیت های شهروندان در تعاملات و رفتارهای اجتماعی خسارت های جبران ناپذیری هستندکه از بی توجهی به حل این موضوع مهم به مردم و جامعه تحمیل می شود.

آیا آنان که هر روز با ارائه گزارش پیشرفت ها و ارتقا جایگاه اقتصادی استان ، خوشحالی خود را به مردم نشان می دهند ؛ می توانند بگویند برای رفاه شهروندان و برای رفع ناراحتی مردم از کوچه های خاکی و خیابان های شلوغ و پیاده روهای کثیف و خیل و انبوه متکدیان زن و مرد سطح شهر چه کار و تدبیری اندیشه اند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر