دلت را پاره کن نه لباست را!

ابراهیم صوفی را از خرقه پاره کردن در وقت سماع پرسیدند ،

گفت:موسی از تورات را بر بنی اسرائیل خواند و یکی از آنها پیراهن خود را برتن درید ،

خدای موسی را گفت:او را بگوی دلت را پاره کن نه لباست را.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر