فیلتر سایت کرمانشاه پست

نوبت فیلتر به سایت " کرمانشاه پست " رسید ، این سایت جزء چند سایت مستقل با نگرش اصلاح طلبانه کرمانشاه بود که با رویکرد تحلیلی فعالیت می کرد . بعضی علاقه دارند در استان فضای تک صدایی ایجادکنند و اجازه ندهند که ذیگران به انتشار افکار و اندیشه های خود بپردازند تا مبادا تیغ تیز انتقاد بر میز و یا افکار و تضمیم گیرهایشان اثر کند .

در استان کرمانشاه سایت مستقل و فعالی وجود ندارد که به انتشار دیدگاه های افراد مختلف و متنوع سیاسی منطقه بپردازد ، وبلاگ های اصلاح طلبان هم یکی بعد از دیگری یا فیلتر می شوند و یا به خاطر مشکلات ناگفته ای ، تعطیل می شوند .

بجز چند وبلاگ خبری که رویکرد تحلیلی و انتقادی دارند بقیه وبلاگ های فعال ، درحوزه شخصی فعال هستند ؛ بعضی هم فقط و فقط به باز نشر مطالب سایت های مرکز می پردازند . اگر چند خبر از یک بخشدار و یا دهداری روستایی هم منتشر میشود، در باب آب و فاضلاب و یا افتتاح گاوداری و تعریف و تمحیدهای تکراری افراد از یکدیگر است . مدیران بعضی سایت ها که با دو عنوان فعال هستند بعداز گرفتن سهم ناچیز مدیریت منظقه ی دورافتاده ای ، دیگر حرمت نان و نمک با دوستان خورده را نگه می دارند و اجازه ندارند که برعملکرد بعضی ها نقد بنویسند.

" کرمانشاه پست " پل ارتباطی گروه زیادی از اصلاح طلبان منطقه بود و اخبار آن می توانست منبع خبری دیگران هم قرار بگیرد احزاب اصلاح طلب و دانشجویان فعال با این سایت و تحلیل هایش آشنا بودند .

اگرچه انتشار مجدد هر سایت و وبلاگ فیلترشده ای امکان پذیر است ولی سایت جدید نمی تواند در نقش اولیه که داشته فعالیت نماید. امیدواریم در فیلتر سایت اشتباهی رخ داده باشد و مدیر محترم سایت بتواند با پیگیری لازم مجدداً به فعالیت اطلاع رسانی تحلیلی خبری بپردازد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر