سوگند نامه معلمان جديد الاستخدام

به گزارش سرويس «آموزش وپرورش» ايسنا، جمع كثيري از معلمان جديد الاستخدام امروز درتالار وزارت كشور با حضوروزير آموزش وپرورش ميثاق نامه معلمي ياد كردند.

متن اين سوگند نامه به اين شرح است:

«هوالذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين» (سوره جمعه -2)

با نام وياد پروردگار جهانيان، يكتا معلم ومربي بشريت ودرود بي كران نثار انبيا واولياء گرانقدر، پيشگامان پاكي وهدايت گري ،سلام برمعمار ومعلم كبير انقلاب اسلامي و رهرو حكيم وحكمت پرورش رهبرفرزانه انقلاب اسلامي وبا پاسداشت خاطره ي معلمان بزرگ انقلاب اسلامي استاد مطهري وياوران پاك نهاد رجايي وباهنر.

اكنون كه به فضل خدا، به عنوان يك معلم ، درابتداي طريقت گرانسگ تعليم وتربيت قرارگرفته ام ، بااستعانت از الطاف رحماني ودرسايه سار توجهات حضرت ولي عصر(عج) ودرپيشگاه قرآن كريم سوگند ياد مي كنم كه :

1- از نام نيك و شريف اين خدمت پرافتخار پاسداري نمايم.

2-تمام توان خود را براي انجام مطلوب وظايف شغلي ومسئوليت هاي قانوني بكارگيرم.

3-به عنوان يك مسلمان متعهد درقلمرو تعليم وتربيت پاسدار مجاهدت هاي امام راحل عظيم الشان، خون پاك شهداي انقلاب اسلامي وهشت سال دفاع مقدس ومنويات مقام معظم رهبري باشم.

4- به عنوان يك فرد صاحب خرد وانديشه درحرفه ام، همواره راستي و درستي را در پيش گيرم و رسالت معلمي را به نحو نيكو به انجام رسانم.

5- تمامي دانش، مهارت و توان خود را به منظور توسعه وپيشرفت امر تعليم وتربيت كشور بكار گيرم.

6-درهمه حال به احكام الهي، قانون اساسي ،مقررات حاكم ومصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي پايبند باشم.

7-باتقويت روحيه كاروتلاش ،خلاقيت وابتكار را درتمامي زمينه هاي علمي وفرهنگي بكار گيرم.

8- همواره سلامت وشادابي ونشاط را درمحيط كاروآموزش ترويج نمايم.

9-درايجاد كانون محبت ومهرورزي نسبت به دانش آموزان گرانقدر، اين امانت هاي ارزشمند الهي وآينده سازان ايران اسلامي همواره كوشا باشم.

10- نسبت به ارتقاي مهارت هاي حرفه اي – شغلي خود اهتمام ورزم.

11- اين پيمان را از روي ايمان ودرنهايت آزادي وبه اتكاي شرف و وجدان خويش تعهد نموده و دراين راه از درگاه خداوند بزرگ طلب توفيق مي نمايم.»

۱ نظر:

  1. ضمن اینکه هیچ اشاره ای به میهن پرستی و ایرانیت نشده ، در چندجا ،د منویات مقام رهبری و خاطر مبارک ایشان جزء اصول تعلیم و تربیت بکار گرفته شده که درجال خود قابل تامل است !

    پاسخحذف