ضعف نخبگان سیاسی، علمی،دینی

ضعف نخبگان سیاسی، علمی،دینی استان در تبیین حوادث اجتماعی و هدایت افکارعمومی

در هرجامعه ای نخبگان فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اجرایی نقش مهم و تعیین کننده ای در تبیین حوادث اجتماعی و هدایت افکارعمومی مردم آن جامعه می توانند ایفا نمایند. تنها موضوعات مهم سیاسی مبنای موضوع گیری و هدایت و یا بسیج افکار عمومی نمی باشد بلکه موضوعات مهمی هم چون ؛ فرهنگ مردم ودین مردم ، حوادث غیر مترقبه ای همچون زلزله و سیل هم می توانند موضوع هدایت افکار عمومی قرار بگیرندوهین به آیه های مقدس قرآن کلام خداوند، نه تنها یک موضوع سیاسی و مورد اختلاف بین سردمداران استکبار جهانی علیه اسلام نیست بلکه یک موضوع دینی و اجتماعی و فرهنگی عمومی است که به همه علاقه مندان به دین و مذهب و تمامی دین داران جهان با هر باور دینی بر می گردد و تعلق دارد.

وقتی بزرگان علمی و سیاسی و اجرایی استان در اتفاقات و حوادث جهانی و منطقه ای و کشوری با افکار و عمومی و مردم همراه نیستند و به نوعی می توان گفت؛ دچار یک نوع عقب ماندگی اطلاعاتی و خبری و تحلیلی هستند از چنین کسانی نباید انتظار داشت که پیشقراول مردم و هدایتگر افکار آنان باشند.

باید پرسید؛ وقتی حادثه ی مهمی مانند سیل مرگبار پاکستان و توهین به قران که دومی می تواند به نوعی سنجش افکار دین داران ، برای اظلاع از میزان وفاداری و حساسیت آنان به باورهای دینی باشد، چرا این اتفاقات، مورد بی توچهی قرار می گیرند و هیچ گونه واکنشی نشان داده نمی شود و مردم دراین باره بی تفاوت سرد برخورد می کنند؟ آیا به این دلیل نیست که در انتقال اطلاعات و اخبار به مردم همه چیز بیان نمی شود و مردم واقعیت مطلب را از منابع دیگری می گیرند و به سخنان متولیان حود بی اعتنا می شوند؟

بزرگان قوم باید در تحلیل و دریافت های ذهنی خود از این حوادث و نقش منفی این اتفاقات در آینده سیاسی و فرهنگی مردم مطلع باشند تا بتوانند مردم را درجریان اهداف شوم مجریان و هادیان این حوادث قرار دهند. واز طرفی ، نخبگان سیاسی و علمی استان نباید منتظر خروش و حرکت مردم باشند و سپس خود را برای موج سواری و بهره برداری های سیاسی و ... به صف مردم برسانند و اظهار نظر کنند

اگر رهبری پیام صادر نمی کردند واظهار نظری نداشتند معلوم نبود ؛ این آقایان به عمق موضوع پی ببرند و حساس شوند.

برای تبین و تشریح اهداف شوم توهین کنندگان به مقدسات مسلمانان ، برگزاری تجمعات مردمی در اماکان سر بسته و باز در تمام مناطق شهر و روستا بدون بهره برداری باندی و حزبی و سیاسی از حضور مردم ، لازم و ضروری است. در این گونه اجتماعات باید وحدت بین تمام سلایق سیاسی مردم و اجتماع حفظ شود و نباید به نیت های ناپاک ومغرضانه به خاطر غلبه به رقیب ، شعار انحرافی سرداد و به سلیقه و باور گروهی از مردم به خاطر حضور در اجتماعات توهین کرد.

اگرچه زمان برای اعلام و انزجار مردمی دیر نشده ولی این مهم نشان داد متولیان سیاسی استان تسلط بر تحلیل حوادث اجتماعی برای هدایت افکار عمومی ندارند. نمونه آن کم توجهی مردم استان به سیل زدگان و خسارت های برمردم مسلمان کشور همسایه است، نمونه دیگر توهین آشکار به مقدسات مسلمان و سکوت و بی اطلاعی بزرگان استان در تحلیل این موضوع است . دانشجویان و گروه های سیاسی و مذهبی می توانند در تشریح اهداف این توظئه ، و تبیین اهداف شوم مجریان و مدیران برنامه ریز و زیرک آن ؛ نقش تعیین کننده ای داشته باشند. در حوزه دنیای مجازی نیز سایت ها و وبلاگ ها ، برای حساس کردن مردم به مقدسات دینی خود می توانند موثرباشند و اقدام نمایند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر