به ياد شهداي هفده شهريور با کلام ابوذر زمان

هفده شهریور نشان داد که این ملت از جا بلند شد با همه عوامل سقوط ، بندها را باز کرد دنیا را تکان داد ، فهماندند، ما زنده ایم ...

ای بچه هایی که در در این خاک خفته اید ،

ای جوان هایی که با با گلوله دشمن تن های شما و قلب های شما دریده شد،...

در کنار مزار شما ، آمده ایم تجدید پیمان کنیم ؛

تجدید پیمان در مقابل هرگونه استبداد به هر شکل ،

تجدید پیمان در مقابل هر گونه استثمار و استبداد به هرشکل؛

تجدید پیمان برای آزادی همه بشر و همه مردم ،

تجدید پیمان برای پیاده کردن احکام عالیه اسلام و قرآن که مدت ها زیرخاک ها مانده بود و فقط برای قرائت بود،

.... هفده شهریور نشان داد که این ملت از جا بلند شد با همه عوامل سقوط ، بندها را باز کرد دنیا را تکان داد ، فهماندند، ما زنده ایم . ما به خودمان متکی هستیم ، دنبال رهبری قاطع خودمان هستیم و دنبال انبیاء و اولیاء و شهدای گذشته ، از میدان کربلا گرفته تا این مسیر تاریخ. ما دنبال آنها حرکت می کنیم ، این عظمتی بود که در چنین روزی مسلمان ایرانی ، جوان ما ، زن ما ، مردما، دخترما پسرما، نشان دادند، این وثیقه ای بود که برای ما گذاشتند ، امروز ما بالای تربت آنها هستیم ، در مزار آنها هستیم ، ولی این آمدن غیراز زیارت ها و فاتحه خوانی های سنتی ومعمول است ؛ این آمدن برای این است که تجدید عهد کنیم،

ای بچه هایی که در در این خاک خفته اید ،

ای جوان هایی که با با گلوله دشمن تن های شما و قلب های شما دریده شد،

ای زن های بزرگواری که به میدان ریختید، بچه ها را بغل گرفتید و درمقابل گلوله شتافتید؛

ما آمده ایم بعد از یک سال با شما تجدید میثاق کنیم ،

خون شما میثاق ماست، فریاد الله اکبر شما ،میثاق ماست ؛

آن هدفی که شما دنبال کردیددر مقابل طاغوت و برای آزادی انسان های ایران و مسلمان و همه انسان های دنیا ، ما آمده ایم ؛ با شما تجدیدپیوند و تجدید عهد می کنیم ، که ما همان را تعقیب خواهیم کرد و ما در زیر این آفتاب سوزان و در میان این جمعیت و در کنار مزار شما ، آمده ایم تجدید پیمان کنیم ؛

تجدید پیمان در مقابل هرگونه استبداد به هر شکل ،

تجدید پیمان در مقابل هر گونه استثمار و استبداد به هرشکل؛

تجدید پیمان برای آزادی همه بشر و همه مردم ،

تجدید پیمان برای پیاده کردن احکام عالیه اسلام و قرآن که مدت ها زیرخاک ها مانده بود و فقط برای قرائت بود،

تجدید پیمان برای زنده کردن قران ، زنده کردن احکام اسلام ، زنده کردن قوانینی که بشر را باید زنده کند ، برای این جمع شدیم . با شما پیمان می بندیم .

در آن روزی که شما آماده شدید که سینه سپر کنید و خودتان را را مقابل گلوله قرار بدهید و بزرگترین و عظیم ترین کار تاریخ را کردید ، رژیم را با همه قرت ، با آن همه پشتیبانی ، با آن همه سلاح ها ، از پا در آوردید ، درود خدا و درود همه ما بر شما باد.

آخرین خطبه مرحوم آیت الله طالقانی

بر مزار شهدای 17 شهریور در سال 58

۱ نظر:

  1. درود بر طالقانی ...درود بر مصدق بازرگان ودرود بر خاتمی امیرکبیر امروز

    پاسخحذف