این حزب الله و آن جندالله

وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّن مَّنَـــعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُـــذْكَرَ فِيهَا اسْمُــهُ

و كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا نام وى برده شود

جندالله ریگی مردم را در مسجد به قتل می رساند و حزب الله کرماشاه مردم را از مسجد منع می کند! جندالله ریگی به بدن بچه های نوجوان احساساتی مواد منفجره می بندد و آن را راهی بهشت می کند حزب الله کرمانشاه بچه های نوجوان احساساتی را تحریک می کند که برای رسیدن به بهشت درب مسجد را بر روری مردم ببندید! جندالله ریگی سر در آخور خارج دارد و حزب الله کرمانشاه دست در دست بعضی از مسئولین . جندالله ریگی برای خدا کار می کند و حزب الله کرمانشاه به نیابت از نمایندگان خدا تلاش می کند! ....

ایجاد رعب و وحشت در جامعه از جانب هرکسی باشد محکوم است حال می خواهد حزب الله کرمانشاه باشد یا جندالله سیستان. مهم نیست که استاندار سیستان اقدام جندالله را محکوم کند و شیپورجهانی بزند که اینان ترویست و آدم کش هستند. و استاندارکرمانشاه در مقابل این گروه اندک در تأمین امنیت شهروندانش که می خواهند مسجد بروند و یا در محل فرهنگی تجمع کنند ناتوان باشد با این که می داند این افراد دست پرورده چه کسانی هستند! مهم تشابه کاری این دو گروه است که برای خدا کار می کنند.

خوب است اعضای شورای تأمین کرمانشاه به گروه حزب الله کرمانشاه ، تفویض اختیار بکنند و خود به مرخصی بروند تا این نوچه های احساساتی باند قدرت و اضطراب ، بتوانند دین مردم را اصلاح نمایند و راه بهشت رفتن را به آنان نشان بدهند.

این کمترین تحقیر یک مدیریت و حاکمیت است که با ترس از تجمع مردمش در مسجد ، با رضایت به برهم زدن مراسم فاتجه خوانی ، از جانب افراد هدایت شده ، مدیریت اجتماعی داشته باشد و نتواند عوامل وحشت را شناسایی کند . اینان که از تجمع مردم در بزرگداشت مرگ مردگان می ترسند و از حضور زندگان در بین مردم در هراس هستند و با ترس نفس می کشند؛ لایق این وحشت هستند. هنر مدیریت این است که در جامعه برای سلایق متتعدد وحدت و همدلی ایجاد بکند نه این که در حهت تفرقه و شکاف اجتماعی رفتار نماید.

شهروندان کرمانشاهی منتظر هستند، ببینند که ناشنویان خبر مرگ اسماعیل ططری که نتوانستند تسلیتی برای این نماینده اسبق کرمانشاه بنویسند و منتشر کنند؛ آیا پاسخی برای منع مراسم فاتحه خوانی وی دارند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر