اربعين

سحرگـه رهـــــــروی در سرزمينــــــی .........همی گفت اين معما با قرينی

كــه ای صوفی شراب آنگه شود صاف .........كه در شيشه بماند اربعينی

رسول اكرم ( ص ) می‏فرمايد :

« مــن اخلــص لله اربعين صباحا جــرت ينابيع‏ الحكمــة مـن قلبه علی لسانه »

هر كس چهل شبانه روز ، خود را برای‏ خدا خالص كند ، يعنی چهل شبانه روز هيچ انگيزه‏ای در وجود او جز رضای حق‏ حاكم نباشد ، حرف بزند برای رضای خدا ، سكوت كند برای رضای خدا ، نگاه‏ كند و نگاهش را ببندد برای خدا ، غذا بخورد برای خدا ، بخوابد و بيدار شود برای خدا ، يعنی آنچنان برنامه‏اش را تنظيم كند و آنچنان روح خود را اصلاح كند كه اساسا جز برای خدا برای چيز ديگری كار نكند ،

يعنی بشود ابراهيم خليل الله : " « ان صلوتی و نسكی و محيای و مماتی لله رب‏العالمين »".

نمازم ، عبادتم و بلكه زندگی و مردنم ، لله و برای‏ اوست ،

پيغمبر فرمود اگر كسی موفق شود چهل شبانه روز هوی و هوس‏ را به كلی مرخص كند و در اين چهل شبانه روز جز برای خدا ، كاری كند و جز برای او زنده نباشد ، چشمه‏های معرفت و حكمت از درونش می‏جوشد و بر زبانش جاری می‏شود.
برگرفته از کتاب " انسان کامل"

۱ نظر:

 1. ممنون دوست عزيز
  موضوع بسيار جالب و آموزنده اى بود

  شب هاى دراز بى عبادت چه كنم
  طبعم به گناه كرده عادت چه كنم
  گويند خدا گناه را مى بخشد
  او بخشد و من از اين خجالت چه كنم

  پاسخحذف