سبزی فروشی بانوان

بحمدلله تمام مشکلات مردم و کشور حل شده است ، نه تورمی است و نه بی کاری جوانان . امنیت اجتماعی هم کاملاً برقرار است و می توانی با خیال راحت چند روزی خانه را به امان خدا بگذاری وبه مسافرت بروی . همه شنیدم که بانک مختص بانوان هم در مشهد راه اندازی و افتتاح شد ، مانده که بعد از افتتاح و راه اندازی بانک بانوان ؛ ادارات و نانواییها و.... مختص بانوان هم دایر و افتتاح گردند.

آیا در آینده نزدیک ، یکی از مصوبات مهم استانی سفرهای دولت ، تصویب سبزی فروشی و یا سوپرمارکت بانوان .... خواهد بود ؟ امیدواریم این چنین نباشد.

به رانندگان محترم مسافر کش شهری و بین شهری پیشنهاد و سفارش اکید می شود ؛ پیرو سفارش آن مقام محترم که به تمام امور اشراف دارند و از همه چیز مطلع هستند ، آینه جلو ماشین خودشان را بخاطر حضور بانوان مسافر و رعایت حقوق آنان ، بالا بزنند و یا اگر شد ، بردارند و با چشم دل عقب ماشین را نگاه کنند تا مبادا خطای دید چشم ، مشکل بوجود بیاورد. و....

۱ نظر: