مهمان دوستی حضرت علی (ع)

مهمان دوستی حضرت علی (ع)

آورده اند که:

روزی امیرالمؤمنین علی علیه السّلام را دیدند که می گریست.از او سؤال کردند که: «سبب گریستن چیست؟»گفت: از این بدتر چه باشد؟، که هفت روز است مرا مهمان نیامده است و خانه من از برکت مهمان محروم است « واین غایت کرم ومروّت و شرف او بود.»

جوامع الحکایات عوفی
صفحه21

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر