دانشگاه آزاد

در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس ، طرحی با عنوان «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراكز آموزش عالی غیر دولتی» با 134 رأی موافق در مقابل 72 رأی مخالف به تصویب رسید.

کسانی که پیگیر برنامه های دولت دهم، برای تعیین سرنوشت اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد هستند ؛ نیک می دانند در صورت تصویب نهایی این طرح ، این ثروت بزرگ ،به جیب دولت واریز نخواهد شد و سرانحام اموال دانشگاه آزاد به عنوان یکی از موقوفه های بزرگ تاریخ ایران ، ثبت می شود.

جدای از نگاه سیاسی دولت و برخورد او با هدف او با بانیان دانشگاه آزاد ، و نیز وجود نقایص در دانشگاه آزاد ؛ باید پذیرفت، تدبیر و نگاه و نظارت های هاشمی رفسنجانی و مدیریت جاسبی در جهت جمع آوری اموال دانشگاه و جذب دانشجو و خدمات علمی این نهاد غیردولتی به کشور ، کاری ماندگار در تاریخ ایران خواهد بود. و نباید با آن ، با اغراض های سیاسی و جناحی برخورد کرد، دانشگاه آزادمی تواند نمونه ای از توسعه هدفمند، برای ایران باشد ، تا بتوان در سایه این پیشرفت به جایگاه علمی و رفاهی و توسعه رسید .که البته از تدبیر هاشمی رفسنجانی است . می توان نمونه های مدیریت دولتی و غیر دولتی را با مقایسه آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد دید و قضاوت کرد .

از دیروز تا به حال اکثر سایت های طرفدار دولت ، تمام تاریح گذشته اسلام و انقلاب را ورق می زنند تا بلکه مطلبی را برای خام کردن بعضی نمایندگاه دهن بین ، پیدا کنند و رأی آنان را برای تصویب نهایی برگردانند . امیدواریم گداپروری رویه و روش مدیران ما قرار نگیرد ، بلکه نجات مردم از فکر تأمین امکانات زندگی که آنان را فرسوده و از بین برده است ، مورد توجه قرار بگیرد.

امروز می بینیم که کسانی که تا دیروز سنگ مجلس را به سینه می زدند با حرکت دادن پیاده نظام خود ( تشکل های ساختگی و هدایت شده ) ، و با انتشار بیانیه های مختلف ، اقدام نمایندگان را محکوم می کنند و در صدد تأثیرگذاری بر مجلس هستند.

آیا مجلس می تواند به جایگاه اصلی حود که همانا « در رأس امور کشور بودن است» برگردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر