از عجایب روزگار

کمتر کسی است که دعای معروف « اللهم اشغل الظالمین بالظالمین » را به زبان نیاورده باشد و برای ترویج اهداف خود ، تفرقه دشمنان و از همه مهمتر مشغول شدن آنان به هم دیگر را، از خداوند نخواسته باشد و ب متأسفانه باید گفت:

از قضا سر کنگبین صفرا فزود.... روغن بادام خشکی می فزود(نمود)

و امروز چه شگفت این دعا بعکس شده است و دعای دشمنان در حق ما به استجابت رسیده است و می بینیم که مؤمنین و یاران انقلاب به خاطر کم ظرفیتی و عدم تحمل اندیشه یکدیگر و منتقدین به جای وحدت به تفرقه روی آورده اند و مصداق « اللهم اشغل المؤمنین بالمؤمنین» پیدا کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر