به یاد لالـه های خرمشهر

سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر ، حماسه ماندگار بر تارک مبارزات مردم ایران است ، برای توصیف این روز عظیم ، باید در حال و هوای آن روزگاران بود و با یاد آن مردان آسمانی ، روحیه معنوی آنان را بیان کرد .

روزگار، ما راسخت، به خود مشغول کرده است اگر سکوت کنیم، مرگ و ناامیدی است ،و اگر سخنی می گوییم ، آغشته به دروغ و تهمت و دنیا طلبی است ، حقیقتاً ؛زندگی در این دوران، با این عملکردها ،سخت و دشوار است، نقد و نظر باهم آمیخته و امربمعروف با نهی از منکر شبهه ناک و آغشته به تردید شده است وچه سخت از هم تشخیص داده می شوند.

هر از چندگاهی که بعضی از دلاوران آن صحنه ها را می بینم ؛ یاد آن دوران و خاطره ی آن روزگاران، برایم زنده می شود و آهی از درون برمی کشم و می گویم :دریغ از فراموشی لاله ها.

سوم خرداد را ؛ با یاد آن یاران با صفا، در این دوران پرجفا ،ارج می نهم وامیدوارم بر تعهدم با دوستان مفقود وشهید و جانبازم ؛ ماندگار بمانم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر