روزهای خوش تمجید

در بزرگداشت مقام معلم همه

: نشسـتنـد و گفتنـد و برخاستنـد...

و مهم پی گیری مطالبات صنفی فرهنگیان بود که آن هم مغفول ماند.

در روز و هفته معلم، با همه گله مندی ها ی همکاران ،به بزرگداشت مقام معلم پرداخته شد. همه، از وزارتخانه تا سازمان های استانی و مدیران مدارس و حتی اولیای دانش آموزان به تجلیل واحترام معلم پرداختند.

رهبری با معلمان نمونه کشور دیدار داشتند و بیانات مبسوطی ایراد نمودند ، چون رئیس جمهور در ایران نبودند دیداری با معلمان نمونه نداشتند تا معلمان خسته را ارشاد و راهنمایی و امیدوار و ارائه طرح نمایند و ریئس مجلس هم بر اجرای طرح بنیادین در آموزش وپرورش تاکید کردند !! ....

مدیران مدارس گفتند ، فارغ از نا مهربانی ها که دیده ایم و خواهیم دید، ما هم به شما خدا قوت می گوییم ؛ بعضی از مدیران مدارس با برگزاری اردو های یک روزه و اهداء هدایایی که محل تامین اعتبار آن مشخص نیست !!! با تجلیل از معلمان ، به نوعی ،از قافله قدرشناسان جا نماندند و تقدیر خود را تقدیم معلمان نمودند.

در این میان ،فعالان عرصه صنفی هم ،با صدور بیانیه و یادآوری مطالبات فرهنگیان که منجر به دستگیری تعدادی از آنان شد ، به یاد معلمان زندانی و به تمجید از مبارزان صنفی معلمان در گذشته و حال پرداختند و نام خانعلی را به عنوان پیشتاز مبارزان صنفی یادآور شدند.

اما در این میان آن چه باقی ماند؛ عدم پاسخگویی صریح و روشن به مطالبات معیشتی وشخصیتی معلمان است که سال هاست مطرح می شود وکسی نیست که بگوید این همه ،که درباب اهمیت معلم وتعلیم وتربیت و مقام شامخ استاد داد سخن، داده می شود ؛ آیا صورت مسئله اصلی معلمان ودغدغه های روزمره آنان ؛ زمانی برای عملی شدن حل مشکلات آنان وجود دارد؟ به راستی اگر فرهنگ مهم است چرا بد از آن دفاع می شود؟ و جشم ها دوباره نگران است که چه خواهد شد.و این درد هم جنان بدون التیام خواهند ماند!

آری چـــه خــــوش گذشت و چه زود تمام شد تمجیدهای تبلیغاتی از معلمان !! ....۲ نظر:

 1. سلام دوست گرامی
  حکایت تکراری بزرگداشت معلم و تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ...براساس بیش از ربع قرن تجربه معلمانی که یا بازنشسته و یا در شرف بازنشستگی اند جائی برای دلخوشی و حنائی برای رنگ کردن و یافی الواقع ابزاری برای فریب نداردبالحاظ اینکه این نسلی که فدای این شعار های بی پشتوانه گردیدنسلی وفادار به آرمانهای اولیه انقلاب بودکه کوله بار تجارب شرائط جنگ و پس از جنگ و نامردیها و نامرادیهاواینک کودتا و پس از کودتاو انواع خیانتها را بنام خدمت باخود دارد حال با این پیشینه و سوابق توقع داری نسل پس از آن به این اباطیل از ناحیه کودتاگران تازه به دوران رسیده که چون مارهای زخمی عقده های حقارت بیست و پنج ساله را بازگشائی مینمایند دل خوش دارند
  حال باید گفت :
  زان پیش ترکه از سرما آب بگذرد
  با ناخدا بگوی که از خواب بگذرد

  پاسخحذف
 2. سلام
  با خبری دردناک و اسفبار برگشتم،
  هدیه هفته معلم:

  پاسخحذف