نباید برای هراقدام اجتماعی از سرمایه مرجعیت هزینه شود!!

کمتر افرادی هستند و اهل خبر نباشند و اظهارات روزانه مراجع محترم را در خصوص مسائل مختلف روزانه و بخصوص رسوم چهارشنبه سوری امسال نشنیده باشند. از آن جا که ؛ افرادی که مخاطب این سخنان هستند کمتر به این موضوع اهمیت می دهند و یا اصلا اهمیتی نمی دهند و یا بهتر است با صراحت بگوییم سخنان مرجعیت را نمی شنود و جایگاه مرجعیت در بیان تبیین موضعات شرعی برای آنان بیان نشده و اعتنائی به دیدگاه های مراجع ندارند!!، لذا سحنان این مراجع محترم کم مخاطب است . و به آن عمل نمی شود.

چه ایرادی دارد که یک مرکز فقهی برای تطبیق رفتار مردم با احکام اسلامی تشکیل شود تا هر روز نسبت به فرهنگ ریشه دار این مردم که با رفتار جهانی امروز آمیخته می شود به اظهار نظر ناقص پرداخته نشود؟

امروز نباید فکر کنیم که اعلام حرام رفتاری از سوی مراجع به همان اهمیت و احترامی است که میرزای شیرازی در بیان احکام روزگار خود داشت و تا بگوید استعمال تتون وتنباکو حرام است ، همه مطیع باشند و عمل کنند ، بلکه امروزه اگرچه رسانه های قوی وجود دارد ولی ممکن است هر سخن و فتوا و حکمی کامل به مردم و مخاطبین منتقل نشود و ناقص بیان شود و اثر خود را از دست بدهد.

براستی در چهارشنبه اخیر این همه اضطراب مراکز انتظامی و امنیتی برای آرامش مردم ، آیا جز با اقدام رفتار مورد دلخواه مردم و توده عام مردم نتیجه ای داد؟

اگر دولت به اظهارنظر در باره رفتار مردمی که بر آنان مدیریت می کند نپردازد و مراکز دینی دیدگاه خود را در این مورد بیان کنند قطعاً نوعی گسست بین مدیریت و سیاست گذاری بوجود می آید و این همان فاصله مردم دین و حکومت است که منجر به بی توجهی آنان نسبت به مسائل اجتماعی می شود.

نباید طرح این موضوع به معنی مخالفت با طرح دیدگاه افراد اهل نظر و مراجع محترم دانست بلکه به این معنی است که با توجه به موقعیت فرهنگی امروز باید طرح هر دیدگاهی با توجه به جوانب میزان تأثیرگذاری آن باشد تا از میزان اهمیت موصوع نکاهد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر