سخنان ماندگار

دو جملــه نــــاب :

از زندگي هر آنچه لياقتش را داريم به ما

مي رسد نه آنچه آرزويش را داريم.

خوشبخت ترين انسان؛ کسي است که خوشبختي را درون خانه ي خود

جستجو کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر