حکومتی كه كمتر از بولي (ادراری) ارزش دارد!؟!؟

حکومتی كه كمتر از بولي (ادراری) ارزش دارد!؟!؟

ارزش سلطنت هارون

روزي هارون از بهلول پند خواست ،

بهلول پرسيد:

اگر در بيابان بي‌آب بماني و تشنگي بخواهد در گلوي تو مرگ بريزند چه مي‌كني؟ ودر مقابل مقدار كمي آب چه مي‌دهي؟

هارون گفت:

صد دينار طلا

بهلول گفت:

اگر كسي كه صاحب آب است به پول راضي نشود؟

هارون گفت:

نصف پادشاهي‌ام را مي‌دهم.

بهلول گفت:

حال اگر به حبس البول مبتلا شوي و نتواني رفع آن كني چه مي‌دهي تا معالجه‌ات كنند؟

هارون گفت:

نصف ديگر پادشاهي‌ام را مي‌دهم

بهلول گفت:

پس اي خليفه اين پادشاهي كه كمتر از آبي و بولي ارزش دارد چگونه تو را مغرور مي‌‌كند بينديش و با آفريدگان خدا خوش رفتار باش.

علي اكبر رباني، داستانهايي از بهلول عاقل، ص73

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر