بازداشت اعضای کانون صنفی معلمان ایرانامروز سه شنبه، بیش از 12 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان که قرار بود به مناسبت روز جهانی معلم در منزل علی اکبر باغانی، دبیر کل این کانون جمع شوند، پیش از برگزاری نشست، بازداشت شدند.

قرار بود در این جلسه در رابطه با روز جهانی معلم و هم چنین معلمان دربند صحبت شود که پیش از رسیدن اعضای کانون به محل برگزاری جلسه بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شدند، کانون صنفی معلمان به صورت مستمر روزهای سه شنبه جلساتی را برگزار می کند و تا امروز هیچ منع قانونی برای این جلسات بوجود نیامده بود.

اسامی 12 نفر از افراد بازداشت شدگان عبارت است از :

1 - علیرضا جوادی 2 - علی اکبرباغانی 3- محمود بهشتی لنگرودی 4 - محمود دهقان آزاد5- اسماعیل عبدی6- مهدی بهلولی7- 8- آقای نیک نژاد9 - خانم خاتون بادپر10- مجتبی قریشیان10- عباس معارفی11- محمد نوری 12- جوادپور.

منبع :

http://tts902.blogfa.com/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر