خدمت یا...؟


مدارس بی روح و امکانات ضعیف آموزشی و معلمان خسته و مدیران نگران ، حاصل افتخارات چندساله مدیریت قعلی سازمان آموزش وپرورش کرمانشاه است !

- در مدت چهار سال مدیریت رئیس فعلی سازمان آموزش وپرورش کرمانشاه ، عملکرد امور آموزشی و تربیتی کرمانشاه ، شاید در آمارهای ارائه شده متولیان ، قابل قبول ورضایت بخش باشد و افتخاراتی را نصیب آموزش وپرورش استان کرده باشد، اما واقعیت موجود در بدنه آموزش پرورش و در مدارس و بین معلمان ، حکایت دیگری است و بیانگر افتخارات اعلام شده نیست. کسی نمی تواند فاصله و شکافی که بین مجریان ستاد و صف در اجرای اهداف آموزش وپرورش بوجود آمده را منکر شود. انتخاب مدیران ناتوان و کم تجربه برای رسیدن به اهداف غیر آموزشی ،اگر چه خسارت آنی بدنبال دارد و اما در دراز مدت ، اجرا و عملیاتی کردن اهداف تربیتی را مدارس را با مشکلات و شکست روبرو خواهد کرد. آیا نمایندگان استان و علاقه مندان گسترش تعلیم و تربیت اسلامی و ایرانی نمی توانند با حضور در مدارس حاشیه ی شهر کرمانشاه ، وضعیت خدماتی ،آموزشی و تربیتی مدارس را از نزدیک بررسی و قضاوت نمایند؟ و ببینند آن چه ادعا می شود آماری بیش نیست و همه در دنیای ذهن متولیان ، نگاشته شده است؟

آیا کسی نیست بپرسد برای ترویج باورهای تربیتی و اخلاقی در مدارس استان چه فعالیت مثبت و امیدواری صورت گرفته است؟ آیا بی اعتمادی معلمان مدارس به مجریان اداری و بی اعتمادی و عدم شناخت حتی اسمی از مدیران فعلی نتیجه عدم ارتباط آنان با فرهنگیان و نتیجه کنار گذاشتن افراد توانمند از بدنه آموزش پرورش نیست؟ آیا بازدید از مدارس که با ترس از روبرو شدن با معلمان در پاسخگویی مشکلات همراه شده است نتیجه فاصله بوجود آمده نیست ؟ به راستی تا به حال از چند مدرسه حاشیه ی شهر بازدیدبه عمل آمده است؟

رئیس فعلی سازمان به همراه دیگر مقامات حقیقی و حقوقی استان ، در جشن آغاز سال تحصیلی مهر88 در مدرسه راهنمایی دخترانه شاهدمعرفت ناحیه 2کرمانشاه ،مدعی شده است که مدارس استان به شبکه اینترنت وصل و از امکانان دیجیتالی بهره مند است !! ادعا که کاری ندارد اما واقعیت چیست؟ کدام مدرسه و یا چند درصد مدارس ؟ وبا چه امکاناتی؟

جناب رئیس؛ در همین مدرسه متمکن هم ، یک رایانه برای آموزش دانش آموزان وجودندارد تا چه برسد به مدارس متوسطه که اصولا کارگاه رایانه ندارند و نیز دیگر مدارس ازامکانات دسترسی به شبکه اینترنت واینترانت محروم هستند. ای کاش واقعیت موچود در مدارس در یک بررسی ساده فهرست شود تا میزان خدمات 4سال اخیر آقایان معلوم شود!! اگر کسی بخواهد بدون غرض سیاسی ، از میزان خدمات وبرنامه های مدیریت فعلی سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه مطلع شود ، کافی است سایت سازمان آموزش وپرورش استان نگاهی بیندازد تا میزان فعایت ها و برنامه را مشاهد کند!! در این سایت که نشانه و خدمات ارائه شده است ؛ مطلبی برای ارائه و خبری برای بیان و گزارش وجود ندارد که قابل توجه باشد.با این که امروز 13 مهر ماه است و حدوداً 16 روز از ماه رمضان گذشته است هنوز تبلیغات رمضانیه در سایت نمود دارد و نشان می دهد که در سطح 24 منطقه آموزش وپرورش و سازمان استان ،مطلبی برای ارائه وجود نداشته است. آیا در چنین فضایی ، دانش آموز و خدمات رسانی به معلم موضوعیت دارد ؟ مدارس بی روح و امکانات ضعیف آموزشی و معلمان خسته و مدیران نگران ، حاصل افتخارات چندساله مدیریت جناب امینی است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر