رفتن یا ماندن استاندار! مسئله این نیست !؟

HTML clipboard

این روزه ها منابع خبری استان ، از تغییر استاندار کرمانشاه و حتی انتخاب و معرفی جانشین وی ، خبر می دهند . اگرچه ، این موضوع برای سهامداران درقدرت و یا به اصطلاح مسئولان و مدیران فعلی ، مهم است و جذابیت دارد و انتخاب فرد جدید، برای بهره برداری از سهم قدرت در تصمیم گیری های استان و میزان بهربرداری از مزایای بودن و ماندن و مسئولیت داشتن، مهم است ؛ اما برای مردمی که گرفتار تأمین هزینه های کمرشکن زندگی و رفع مایحتاح روزمره زندگی هستند از اهمیت چندانی برخوردار نیست!!

نمایندگان استان، نباید از موضوع توسعه مورد نیاز منطقه غافل بمانند و ذهن خود و مدیران استان را دجار اضطراب " ماندن و یانماندن" کنند و به جای تقویت توانمندی های استان به تقویت نگرانی های مدیران بپردازند. سخنان فلاحت پیشه در این مورد عاقلانه و واقع بینانه بود.

استاندار فعلی هر نقصی داشته باشد ؛ این مزیت را هم دارد که با آرامش به مدیریت امور استان می پردازد و ذهن مدیران استان را دچار نگرانی در تصمیم گیری های خود نمی کند و از طرفی کارنامه افراد مطرح شده نشان می دهد هیچکدام مزیت و برتری و شاخصه مهمی نسبت به استاندار فعلی ندارند !! چرا که در نظام تصمیم گیری این سال ها ، شجاعت در بیان و جرأت در تصمیم گیری های مهم ، جای خود را به سکوت و پذیرش و مدارا و سخن مافوق شنیدن ، داده است و لذا آمدن و رفتن ها ؛ فقط برای سهامداران مسئولیت مهم است و نتیجه مهمی برای مردم و خدمات رسانی به شهروندان ندارد.

رفتن یا ماندن استاندار ! مسئله این نیست!؟ذوق برای رفتن استاندار فعلی ، دغدغه کندی در حرکت توسعه استان نیست بلکه ممکن است ؛ مسئله ذوق افزودن هم حزبی های ناتوان در پست های جدیدو افزودن میزان بهره گیری عده ای در شرکت سهامی مسئولیت و قدرت در استان است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر