فراخوانی 300معلم بازنشسته کرمانشاهی

در اقدامی عجیب ، سازمان آموزش وپرورش کرمانشاه ،با سیــصــد نفر از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد ( طرح 25 سال خدمت) موافقت نکرد و بعداز یک ماه دوری از مدرسه و محل کار، تمامی افرادی را که از تاریخ 1/7/88 بازنشسته شده بودند به خدمت فرا خواند و از آنان خواست جهت سازماندهی جدید و باز گشت به پست قبلی خود ، به ادارات تابعه مراجعه نمایند!!

گفته شده است ، علت این تصمیم؛ ناتوانی سازمان آموزش وپرورش استان، در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان است . اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، باید منتظر بحران مالی شدیدتر و نگران کننده تر ، در پایان سال مالی برای پرداخت حقوق و عیدی و حق التدریس و دیگر مزایای معلمان استان بود. از طرفی این مهم ، نشان از ناتوانی مدیریت فعلی آموزش وپرورش ، در هماهنگی با دیگر دستگاه های اجرایی استان و وزارت خانه برای رفع مشکل مالی آموزش وپروش استان است. سهمیه استان کرمانشاه در بازنشستگی پیش از موعد 1500 نفر است که تا به حال با حدود 1000نفر موافقت شده است و 500نفر از سهمیه اعلام شده ی به استان باقی مانده است و تکمیل نشده است.

با این فراخوانی ، بحران ساماندهی معلمان و مدیران نیز پیش خواهد آمد و بعداز یک ماه از شروع سال تحصیلی جدید، باید شاهد آشفتگی در برنامه مدارس بودتا با حذف اضافه ساعات کاری دیگر معلمان ، بتوان محل خدمت افرادفراخوانده شده را تعیین کرد .

آیا متولیان استان، با چنین تصمیمی ، قصد دارند، موضوع صرفه جویی امسال را با بحران در آموزش و تعلیم و تربیت گزارش بدهند واقدام نمایند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر