توضیح یک آیه از مرحوم آیت الله طالقانی

توصیه می شود :

توضیحات مفسر بزرگ قران مرحوم آیت الله طالقانی را که بر این آیه گفته اند و در ادامه می آید با دقت بخوانید.

وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يُـعْجِـبُـــكَ قَـــوْلُـــهُ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا وَيُـشْــهِدُ اللّهَ عَلَى مَــا فِي قَلْبِـــهِ وَهُـــوَ أَلَـــدُّ الْخِصَــامِ

و از مردم، كساني هستند كه گفتار آنان، در زندگي دنيا مايه اعجاب تو مي‏شود، (در ظاهر، اظهار محبت شديد مي‏كنند) و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه مي‏گيرند. (اين در حالي است كه) آنان، سرسختترين دشمنانند.

( آیه 204 سوره بقره )

...اگربه همین منوال ( تفرقه و دودستگی ) پیش یرود مستبدینی و مستبدهایی بر همه ما مسلط خواهند شد. این محیط صدق و میحط آزادی را اگر قدر دانی نکردیم ، محیط عقده گشایی و محیط عناد ، به هم ریختگی ، موضوع گیری قرار دادیم همانظور که قرآن در این آیات اشاره می کند نتیجه اش پیداشدن مستبدینی است. همانطوری که در تاریخ گذشته مان بوده است و در تمام ادوار تاریخی . دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یک انسان خودخواهی و در عین حال با هوش و زرنگی سر بیرون می آورد؛ از چه راهی مردم را می فریبد ؟ از طریق وعده آب و نان ، وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يُـعْجِـبُـــكَ ( دقت کنید) بعضی از مردم اند که وقتی با شما مواجه می شوند، سخن رانی می کنند، شعار می دهند، گفته آنها ،شما توده های مردم را فریفته خود می کند يُـعْجِـبُـــكَ قَـــوْلُـــهُ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــا ؛ وعده آب و نان ، وعده مسکن ، وعده آسایش در چنین محیطی. این انسان برای رسیدن به هدف ، همه جور وسیله را توجیه می کند، دین را به استخدام می گیرد، شرف و انسانیت را به استخدام خود می گیرد ، دروغ می گوید ، فریب می دهد ،خدا شاهد می گیرد که من دلسوز ترین مردم در حق ملتم ، وَيُـشْــهِدُ اللّهَ عَلَى مَــا فِي قَلْبِـــهِ خدا شاهد می گیرد من می خواهم این مملکت را نجات بدهم ، یک رضاخان یک آریامهر ، و امثال اینها وَهُـــوَ أَلَـــدُّ الْخِصَــامِ ولی روحیه اش لجوج ترین ، کینه ورزترین مردم است نسبت خلق . تا وقتی سوار نشده وعده می دهد ، همین که سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند....

پیاده شده از یکی از سخنرانی های مرحوم آیت الله طالقانی


دانلود سخن رانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر