ترور وبلاگ شیرزاد !!

وبلاگ " شیرزادعبداللهی " را به محاق بردند و خاموش کردند ! گویی نوعی راهزنی جدید و یا ترور وبلاگی ، در عرصه اینترنت توسط مسئولان بلاگفا باب شده است .عبداللهی از نادر معلمان خبرنگار است که مدت هاست دستی در مطبوعات دارد و کمتر کسی از معلمان اهل خبر در آموزش وپرورش است که با نوشته ها و تحلیل های آموزشی و اخیراً سیاسی او آشنا نباشد . امیدواریم که به پیگیری مسدود شدن وبلاگش نپردازد ، چون کسی جوابگو نیست و وقت تلف کردن است . بهترین کار این است که هر چه زودتر از سرور مطمئنی که حداقل دارائی نوشتاریش را به غارت نبرد ؛ صفحه دیگری باز کند و با مخاطبان خود ارتباط برقرار سازد. اگر چه حوادث بعداز انتخابات، دل و دماغ فعالیت های اجتماعی سیاسی را برای کسی باقی نگذاشته ولی چون مهرماه است و آغاز فعالیت های آموزشی معلمان ، باز کردن صفحه ارتباطی با معلمان ضروری است.

مراکز خبری و تحلیلی معلمان ؛ اولاً کم و ثانیاً متفرق و غیر هماهنگ فعالیت دارند و اگر صفحات متعددی برای خبر رسانی به معلمان نباشد ، روحیه نگرانی بیش از این که وجود دارد در فعالیت های معلمان تأثیرگذار است و از طرفی تعداد کثیری از معلمان تأثیرگذار و با تحربه و توانمند علمی و سیاسی از فرصت قانون 25 سال خدمت استفاده کردند و بازنشست شدند و معلمان جوان و علمی امروز به تجربه داران دیروز نیازمندهستند و شاید این پایگاه های خبری ، راهی برای انتقال تجربیات به دیگران باشد واز طرفی زمینه هوشیاری فعالان صنفی وسیاسی را فراهم نماید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر